Naturalisatietoets weer van start! - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Naturalisatietoets weer van start!

Geplaatst op 10 09 2018

WILLEMSTAD – Na een periode van ruim een jaar wordt de naturalisatietoets op Curaçao weer afgenomen. In de periode van 10 september t/m 4 oktober 2018 zullen 352 kandidaten deelnemen aan de naturalisatietoets.

Eén van de vereisten om de Nederlandse nationaliteit te krijgen, is het bezitten van een certificaat Naturalisatietoets. Met het certificaat Naturalisatietoets en de overige vereisten, zoals gesteld in de regeling om Nederlander te worden, kan een persoon die wil naturaliseren een verzoek indienen bij het Kabinet van de Gouverneur.
 
De naturalisatietoets is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Nederland en Curaçao en wordt door middel van een Rijkswet geregeld. Het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE), de uitvoerende organisatie binnen het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, is verantwoordelijk voor de organisatie van de naturalisatietoets.

Door gebrek aan personele en financiële middelen kon het ETE het afgelopen jaar de naturalisatietoets niet afnemen. Het kabinet Rhuggenaath c.q. de huidige Minister van o.a. onderwijs, mw. Marilyn Alcalá-Wallé, heeft bij haar aantreden deze zaak stevig aangepakt en opgelost. Thans zijn de randvoorwaarden wederom aanwezig binnen het apparaat, waardoor het ETE deze zeer belangrijke taak weer kan uitvoeren.

De naturalisatietoets kent drie onderdelen:

  1. Kennis van de staatsinrichting en de maatschappij
  2.  Papiamentse taal (verdeeld over de onderdelen Schrijven, Lezen, Luisteren en Spreken)
  3.  Nederlandse taal (verdeeld over de onderdelen Schrijven, Lezen, Luisteren en Spreken)

Het te behalen niveau is minimaal A2-niveau van het Europees Referentiekader (ERK).

Voor alle toets onderdelen wordt een meerkeuzevraagvorm gehanteerd (multiple choice), met uitzondering van de onderdelen Schrijven en Spreken. Het onderdeel Luisteren en Lezen Nederlands wordt digitaal afgenomen en het onderdeel Spreken vindt mondeling plaats. Het onderdeel Kennis van de staatsinrichting en de maatschappij wordt afgenomen in het Papiaments.

Het ETE construeert de examens voor de onderdelen Kennis van Politiek en de Papiamentse taal en Nederland draagt zorg voor de constructie van het onderdeel Nederlands.
                                                            
Het resultaat van de naturalisatietoets wordt op 13 november 2018 aan de kandidaten overhandigd. In de periode van 10 – 14 december 2018 ontvangen de kandidaten die alle drie de onderdelen succesvol hebben afgesloten, hun certificaat Naturalisatietoets.
 
De Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport wenst alle kandidaten succes toe met hun naturalisatietoets en het ETE met de uitvoering van deze taak.


Communicatie
Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport