Nieuwe casustafel ‘witwassen’ voor de aanpak van financieel-economische criminaliteit - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Justitie
 

Nieuwe casustafel ‘witwassen’ voor de aanpak van financieel-economische criminaliteit

Geplaatst op 30 06 2023

WILLEMSTAD – Het Actiecentrum Ondermijning Curaçao (hierna: ACOC) heeft een nieuwe casustafel witwassen geïntroduceerd. Hierin werken verschillende stakeholders samen, om witwassen van crimineel verkregen vermogen aan te pakken.

Het ACOC ressorteert onder het Ministerie van Justitie en is een samenwerkingsverband tussen (overheids-) partners die zich bezighouden met de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Deelnemende partners bij deze casustafel met als thema ‘witwassen’ zijn de FIU (zowel Analyse als Toezicht), het Openbaar Ministerie, de Douane, het Ministerie van Justitie, de Stichting Belasting Accountants Bureau, het Korps Politie Curaçao en de Fair Trade Authority Curaçao.

De casustafel wisselt informatie uit en bekijkt welke strafrechtelijke en bestuurlijke middelen kunnen worden ingezet om witwaspraktijken te voorkomen en te bestrijden. Door deze samenwerking hopen de betrokken partijen een effectieve aanpak te realiseren en een preventieve werking te hebben op witwassen. Financieel-economische criminaliteit is een complex en veelomvattend probleem dat de samenleving schade toebrengt. Het ACOC en de betrokken partijen zijn vastbesloten om de strijd tegen witwassen op te voeren. De casustafel is een belangrijk instrument om dit doel te bereiken. “We zijn verheugd dat we deze nieuwe casustafel witwassen hebben geïntroduceerd in onze strijd tegen ondermijning”, zegt Martine Goosens, coördinator van het ACOC. “Deze samenwerking met de betrokken partijen stelt ons in staat om informatie uit te wisselen en de aanpak van witwassen naar een hoger niveau te tillen.”  “Met ondermijnende criminaliteit is vaak veel geld gemoeid. Om dat geld wit te wassen worden allerlei technieken en methodes gebruikt. De aanpak daarvan vergt bij uitstek een multidisciplinaire benadering en een goede samenwerking tussen diensten. Soms is er beperkte capaciteit; samenwerking leidt dan tot een zo effectief mogelijke inzet daarvan, bijvoorbeeld door samen een informatiepositie op te bouwen, ”aldus Anne-Marie Kemna die aan het hoofd staat van de FIU Curaçao.

Het ACOC houdt zich ook bezig met de thema’s mensenhandel en -smokkel, ondermijning in de voertuigenbranche en illegaal vuurwapenbezit en -smokkel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine Goosens via info@actiecentrumcuracao.com.