Nieuwe geïntegreerde ICT belastingdienstsysteem gelanceerd door Ministerie van Financiën - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Financiën
 

Nieuwe geïntegreerde ICT belastingdienstsysteem gelanceerd door Ministerie van Financiën

Geplaatst op 18 03 2021

WILLEMSTAD – Op maandag 15 maart zijn de eerste modules van het nieuwe geïntegreerde ICT systeem van de Belastingdienst Curaçao live gegaan. “Met deze lancering is een belangrijke stap gezet om de Belastingorganisatie te moderniseren en om het naar een hoger plan te tillen,” geeft Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha aan.
De modernisering van de Belastingdienst en ontwikkelingen in dienstverlening en digitalisering hebben ertoe geleid, dat het huidige systeem niet meer voldoet. Het ICT-systeem is een belangrijk onderdeel van het fundament voor verdere ontwikkeling van de organisatie. Ook geeft het Ministerie van Financiën met de realisatie van het geïntegreerde systeem verdere invulling aan haar visie en strategie om de Inspectie der Belastingen, de Ontvanger en Stichting Belasting Accountants Bureau (BAB) samen te voegen in één nieuwe gezamenlijke belastingorganisatie.

De integratie van de systemen van de Inspectie en Ontvanger vormden dan ook het uitgangspunt voor het nieuwe systeem genaamd Multi Tax System (MTS). Dankzij de integratie wordt vanaf nu in een nieuwe persoonsadministratie de juiste informatie in één dossier van de belastingplichtige gezet, waardoor informatie sneller verwerkt kan worden.

De veranderingen zijn nu vooral gefocust op het automatiseren van de werkprocessen binnen de Inspectie der Belastingen. De lancering van het systeem is een belangrijke stap om onze medewerkers beter te faciliteren en te ondersteunen waardoor hogere efficiëntie en gemak van werken ontstaat. De nieuw geïmplementeerde module voor de Inkomstenbelasting (IB) is in staat om op basis van vooraf bepaalde criteria de aangiften automatisch af te handelen. Dit betekent dat de afhandeling versneld wordt en dat medewerkers zich vooral kunnen focussen op meer complexe en ingewikkelde zaken.

“Wat vooral belangrijk is, is dat de belastingplichtigen uiteindelijk kunnen profiteren van de vernieuwingen,” zegt de Minister van Financiën. “Het voordeel is namelijk dat aangiften sneller afgehandeld worden en op termijn zal men hierdoor nog meer voordeel halen uit het nieuwe systeem dan alleen het online gemak. Denk bijv. aan de restitutie die bij teruggave sneller gestort kan worden op de bankrekening.”

De invoering van het nieuwe systeem wordt zorgvuldig gerealiseerd en vindt stapsgewijs en beheerst plaats. Momenteel voorziet het in de afhandeling van de inkomstenbelasting vanaf 2019. Later dit jaar worden er ook andere belastingmiddelen aan het systeem toegevoegd, zoals winstbelasting en loonbelasting. Ook staat op de planning dat het systeem van de Ontvanger binnenkort vervangen wordt door een module, de Multi Collection Solution, die volledig geïntegreerd wordt met dit nieuwe systeem. Eerder werd al in 2019 een nieuw portaal gelanceerd met verbeterde schermen, waarin belastingplichtigen op een gedigitaliseerde en verbeterde manier online aangifte doen.

Het Ministerie van Financiën startte in 2016 met de opdracht voor levering en implementatie van het systeem. Toentertijd kampte de organisatie met vertraging en verschillende tegenslagen in de voortgang van het project. In 2019 is vanuit het Ministerie van Financiën een nieuw projectteam gevormd onder leiding van de minister van Financiën en mevrouw Ersilia de Lannooy, Secretaris generaal a.i. met als eerste resultaat de succesvolle implementatie van de eerste module. Zowel de Multi Tax System (MTS) bij de Inspectie der Belastingen als de Multi Collection System (MCS) bij de Ontvanger worden door BearingPoint ontwikkeld, een lokaal gevestigde ICT-bedrijf.

“We staan nog aan het begin van deze nieuwe manier van geïntegreerd werken. Online dienstverlening is daarbij als topprioriteit gesteld. Dit nieuwe systeem kan dat en maakt de informatievoorziening efficiënt, compleet en toegankelijk; geheel in lijn met de ambitie van het Ministerie. Dit was ons niet gelukt zonder de toewijding van onze medewerkers van de Belastingorganisatie en het projectteam. Nogmaals dank!”, voegt de minister van Financiën als laatste toe.