Nieuwe onderlinge regeling over verdeling opbrengsten octrooibestel - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Nieuwe onderlinge regeling over verdeling opbrengsten octrooibestel

Geplaatst op 01 12 2021

Willemstad – Op 26 november 2021 is er overeenstemming bereikt over een nieuwe onderlinge regeling inzake de verdeling van de opbrengsten van het octrooibestel tussen Nederland en Curaçao.

De Gouverneur van Curaçao, mevrouw L.A. George-Wout, heeft op 29 november een delegatie van het Bureau Intellectueel Eigendom Curaçao (BIE) en een delegatie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) ontvangen om zich te laten informeren over de nieuwe regeling en het tot stand komen daarvan. Per 10 oktober 2010 is de onderlinge regeling over de verdeling van octrooiopbrengsten tussen Nederland en Nederlandse Antillen vervallen. De onderhandelingen voor een nieuwe onderlinge regeling zijn sindsdien gaande.

Minister President G. Pisas heeft in zijn hoedanigheid van Minister van Justitie de regeling ondertekend. De minister van EZK, de heer S. Blok heeft met een videoboodschap betrokkenen gefeliciteerd met het bereikte resultaat en riep op de goede sfeer vast te houden als het gaat om samenwerking op het gebied van intellectueel eigendom. De delegatie van het ministerie van EZK zal de overeengekomen regeling eveneens voor ondertekening voorleggen aan de Minister van EZK. In de videoboodschap heeft de minister al aangegeven graag bereid te zijn om dit resultaat met zijn handtekening te bekrachtigen in Nederland.

Minister President, tevens de Minister van Justitie, de heer G. Pisas, de heer D. Comenentia, mevrouw M. Everts-Anthony (BIE), mevrouw H. Nefs (Vertegenwoordiging van Nederland), mevrouw S. Jurna en mevrouw J. Konopová (beide namens het ministerie van EZK), de Gouverneur van Curaçao, mevrouw L.A. George-Wout en mevrouw G.A. Maduro (directeur BIE). Op het scherm de minister van EZK, de heer S. Blok.