Nieuwjaarstoespraak van Minister-President van Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Nieuwjaarstoespraak van Minister-President van Curaçao

Geplaatst op 02 01 2019

Link naar audiovisuele versie: https://we.tl/t-QwhzyqHiR2

Beste medeburger, een fijne avond,

Ten eerste wil ik u en uw familie een gelukkig Nieuwjaar 2019 wensen. Ik hoop van harte dat dit een jaar mag zijn vol gezondheid en vreugde voor u en uw familie.

Als minister-president van dit land heb ik de eer om mij aan het begin van een nieuw jaar tot u te richten; altijd een geschikt moment om nieuwe doelen en ambities te bepalen.

2018 was een jaar waarin we te maken hadden met uitdagingen en grote veranderingen. Zowel voor het land als binnen het huishouden van vele gezinnen.

Ik ben ervan overtuigd dat 2019 een jaar gaat zijn waarin we SAMEN geschiedenis gaan schrijven.

2019 moet het jaar worden waarbij elke burger wederom het gevoel gaat krijgen dat men optimistisch mag zijn over de toekomst van Curaçao en het welzijn van eenieder. Er zijn tal van ontwikkelingen gaande die veelbelovend zijn voor wat betreft het realiseren van een meer stabiele en voorspoedige toekomst vol met perspectieven voor ons allen.

Ongeacht alle immens grote uitdagingen die we in 2018 onder ogen moesten zien met betrekking tot de toekomst van ons land, kunnen we terugkijken en constateren dat al het harde werk van Kabinet Rhuggenaath om de bladzijde om te slaan en een nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis te schrijven, haar vruchten begint af te werpen. Feit is dat:

  • We ons in een goede positie bevinden om met een gerenommeerde strategische partner verder te onderhandelen over het beheren en moderniseren van onze raffinaderij na 2019. Een moeilijke beslissing die ik begin 2018 moest nemen, maar dat voor ons nu de deuren heeft geopend voor betere perspectieven binnen de oliesector.
  • We na 180 jaar weer een nieuw ziekenhuis gaan krijgen. In het afgelopen anderhalf jaar is er op daadkrachtige wijze stappen ondernomen om de transitie naar een nieuw ziekenhuis op gang te laten komen.
  • Belangrijke investeerders zoals Damen en Corendon actief hun vertrouwen in ons land laten zien en in deze maand januari er maar liefst 25 bedrijven een bezoek zullen brengen op Curaçao in verband met de Bon Bini for Business investeringsconferentie.
  • Lokale investeerders tevens hun vertrouwen laten zien aan de hand van grote investeringen op toeristisch gebied, onder andere bij Marichi en Sta. Martha. Maar ook binnen de agrarische sector, waarbij de Overheid onder andere het project “Kunukito den bario” heeft gelanceerd.
  • Ondanks de kleinschaligheid van ons land, zorgen onze atleten, kunstenaars, academici en deskundigen er telkens voor dat wij met trots terug kunnen kijken op hun geweldige prestaties op wereldniveau.

Landgenoten,

Ik erken zonder meer dat een onderdeel van onze realiteit is, dat ons land momenteel nog steeds in een positie zit waarbij de Overheid een precaire financiële situatie kent en het werkaanbod niet toereikend is. Er zijn diverse ontwikkelingen gaande die we nog steeds op adequate wijze tegen moeten gaan en verbeteren. Ook zijn er belangrijke beslissingen die genomen moeten worden om zo hét land te creëren waar er sociaaleconomische vooruitgang is, voornamelijk voor diegenen die dit het meest nodig hebben en waar wij met z’n allen op een vreugdevollere manier met elkaar kunnen leven.

Deze Overheid heeft gekozen voor een aanpak dat groei met zich meebrengt ten behoeve van het versterken van het ambtelijk apparaat en het verbeteren van de financiële administratie en bestuurlijke capaciteit om de economische ontwikkeling te stimuleren. Dit met het streven om een basis te vormen die sterker en meer resistent is. Dit doen we door te reflecteren op hoe efficiënter en flexibeler we te werk kunnen gaan en een betere dienstverlening aan kunnen bieden.

Ik zou willen herhalen wat ik al eens een keer heb gezegd: “Was het maar zo dat vooruitgang van de een op de andere dag kon worden gerealiseerd.”

Vooruitgang vloeit voort uit hoop. Wanneer we hoop blijven koesteren, dan hebben we de kracht om onze ideeën waar te maken.

Vooruitgang krijgt vorm in het hebben van moed. Door kracht en vertrouwen te hebben om beslissingen te kunnen nemen, na te denken en de dingen op een andere manier te doen om positieve veranderingen tot stand te brengen.

Vooruitgang wordt volbracht door volharding, want soms verloopt het proces lang en moeizaam. Maar die dat doorzet zal genieten van een welverdiend succes.

Vooruitgang wordt geboekt aan de hand van vertrouwen. Dit middels ons geloof in God en in de goedheid van de mens om #samen zich in te zetten voor ons land en onze samenleving.

Gelieve mensen,

De vooruitgang en welbevinden van een volk is niet te meten aan de hand van het aantal geldmiddelen dat binnen een gemeenschap in omloop is. Om het welzijn bij een volk te bewerkstelligen moeten burgers van hun behoeften zijn voorzien en moeten ze gegarandeerd zijn van de nodige kansen en perspectieven die bijdragen aan hun geluk. Voor mij is het welzijn van een volk behaald wanneer:

  • Eenieder van ons het gevoel heeft dat Curaçao daadwerkelijk een land is waar inwoners goede kansen en perspectieven krijgen aangeboden;
  • Wij, ondanks onze verschillen, toch op vreedzame wijze met elkaar kunnen leven en manieren zoeken om samen vooruit te gaan;
  • Men onderling met elkaar weet te delen, ongeacht hoe weinig dat ook mag zijn. Als we dit niet weten te doen, dan kunnen we niet samen als één volk vooruit gaan.

Vooruitgang en welzijn valt echter niet alleen onder de Overheid. Het gaat hier namelijk om een verantwoordelijkheid die elk van ons moeten dragen, waarbij we het initiatief in eigen handen nemen om ons zelf en onze familie vooruit te zien gaan. We moeten in ons zelf en onze capaciteiten geloven en kansen en mogelijkheden die op ons pad komen herkennen en benutten.

Onze lokale culturele feesten zoals Karnaval en Seú, zijn uitstekende voorbeelden waarbij je heel goed kunt zien tot hoeveel wij als volk in staat zijn wanneer elk persoon zijn of haar bijdrage levert. Als wij hiertoe in staat zijn, dan zouden wij dezelfde creativiteit, discipline en organisatievermogen ook moeten kunnen gebruiken om samen meer hoop en welzijn voor ons allen te creëren, toch?

In het leven is er maar een pad die we kunnen bewandelen dat leidt naar succes. Dat realiseren we door met veel inzet en doorzettingsvermogen hard te werken aan onze dromen. Degene die denkt dat hij of zij succes kan boeken zonder geen enkele inspanning, zal er bedrogen uitkomen. Net als iedereen, moet de Overheid ook weten hoe zij zich aanpast en waar de nodige inzet zorgdraagt voor duurzame vooruitgangen.

Volk van Curaçao,

Naar mijn inziens is de vorming van onze kinderen en begeleiding van leiders, die daadwerkelijk ingezet kunnen worden in onze gemeenschap, een van de belangrijkste aspecten waar we ons op moeten richten om vertrouwen op te bouwen en voortgang te boeken.

Desondanks onze kinderen alle mogelijkheden moeten kunnen benutten in hun leven. Echter, zien we dagelijks hoe kinderen en jongeren, ter gevolg van hun opvoeding thuis, een moeilijk leven vol pijn en verdriet leiden. Dit hebben we in de afgelopen tijd herhaaldelijk moeten meemaken. Onze kinderen verdienen zoveel meer dan dat.

Het is de plicht en verantwoordelijkheid van elk van ons, als ouders zijnde, om onze kinderen al vanaf jonge leeftijd veel liefde en genegenheid te geven. Niks en niemand kan de liefde en toewijding van een ouder naar zijn of haar kind toe vervangen.

Wij als Overheid bieden, waar het nodig is, hulp in de vorm van het opzetten en uitvoeren van urgentieprogramma’s en andere trajecten op het gebied van sociale ontwikkeling. Dit blijft voor ons als Overheid een prioriteit.

De Overheid wilt eenieder, jong en oud, bedanken voor hun onvermoeibare bijdrage aan ons land. Want #Samen bouwen wij Curaçao op!

Aan alle leiders die zich geroepen voelen om een bijdrage te leveren aan onze gemeenschap, wacht niet totdat iemand het werk aan jou overdraagt. Neem zelf het initiatief; thuis, in de wijken, op school en binnen de gemeenschap en laten we samen op creatieve wijze toegewijd werken aan ons land.

Tegelijkertijd wil ik alle leiders, zijnde het politici, syndicalisten, ondernemers, journalisten, werknemers en/of vrijwilligers, attenderen op hun rol binnen de gemeenschap en hun verantwoordelijkheid om andere toekomstige leiders te helpen vormen. Geen enkele gemeenschap zal vooruit kunnen gaan indien leiders alleen zichzelf en hun eigen belangen continu op de eerste plaats blijven zetten, erop uit zijn om anderen te breken en te allen tijde onenigheid en verdeeldheid onder het volk in stand houden ten behoeve van hun eigen belang. Wij hebben leiders nodig die er zijn om anderen ten dienste te kunnen zijn.

Wij als Overheid zijn voornemens onszelf een spiegel voor te houden om te bepalen waar verandering op bestuurlijk niveau en binnen het ambtelijk apparaat nodig is om verder te groeien. Het begin van 2019 is een opportuun moment voor iedereen om zich te bezinnen en aan te sluiten bij het belangrijke streven, om op integere wijze te werken aan het collectieve belang dat nodig is om als Curaçaoënaar vooruit te kunnen gaan. U kunt mijnerzijds hetzelfde verwachten.

Laten we samen de richting opgaan waarin we welvaart voor ons land kunnen creëren dat ons allen toekomt. Laten we samen aan onze vooruitgang werken die we allen zo graag willen bereiken.

Gelieve mensen,

Laten we in 2019 vanaf nu samen aan dé succesformule werken voor een voorspoedig en gelukkig Curaçao van nu, morgen en in de toekomst.

Een fijne avond en God zegene Curaçao.