Officiële aanvraag voor Curaçao als logistieke hub is binnen. - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Officiële aanvraag voor Curaçao als logistieke hub is binnen.

Geplaatst op 17 02 2019

Willemstad – Afgelopen zaterdag 16 februari ontving de Curaçaose overheid het officiële verzoek van de Verenigde Staten om te fungeren als logistiek centrum (hub) voor hulpgoederen voor het Venezolaanse volk. De volgende stap is een antwoord van de regering op dit verzoek, met daarin alle voorwaarden die Curaçao stelt, inclusief de eisen en bezorgdheden van stakeholders, zoals het bedrijfsleven en de vakbonden die hebben geuit bij de overheid gedurende de afgelopen dagen. Via politieke en diplomatieke contacten, zowel van Curaçao zelf als via Nederland, worden de voorwaarden naar voren gebracht. Deze voorwaarden gelden ook voor alle landen en alle humanitaire organisaties die samen met Curaçao willen werken aan het verlichten van de situatie in Venezuela.

Belangrijk bij de Curaçaose positie is dat wij slechts zullen fungeren als deposito van voedsel, medicijnen, water en andere noodzakelijke hulgoederen bestemd voor een groot deel van de Venezolaanse bevolking die hier behoefte aan heeft. Verschillende humanitaire organisaties, niet alleen vanuit de VS en Nederland, maar ook vanuit andere landen in de wereld, zullen zorgdragen voor het transport en de distributie van de nodige hulpgoederen naar en binnen Venezuela. Dit kan alleen onder vrije omstandigheden, zonder conflictsituaties rond de humanitaire hulp.

Curaçao zal onder geen enkele voorwaarde toestaan dat er een geforceerd transport plaatsvindt vanaf ons grondgebied, waarbij er omstandigheden zijn die conflicten zouden kunnen veroorzaken bij het aankomen en distribueren van de producten in Venezuela en waardoor er risico’s zouden kunnen ontstaan voor degenen die zorgdragen voor de hulpverlening. Curaçao wil zich absoluut niet bemoeien met de politieke situatie in een buurland. Ook zal Curaçao op geen enkele wijze toestaan dat er militair materieel gebruikt wordt om de goederen naar ons eiland te vervoeren om hier op te slaan, zolang er niet een soort van overeenkomst bestaat in Venezuela zelf dat de hulp kan worden toegelaten in het Venezuela. Daardoor wordt elk misverstand of verkeerde indruk, als zou Curaçao betrokken zijn bij een militaire operatie, bestreden.

Voor wat betreft de bezorgdheid dat Defensie op Parera en de FOL bij Hato op ook maar enige wijze betrokken zouden zijn bij de opslag van humanitaire hulpgoederen op Curaçao, zijn zowel de regering als de genoemde organisaties heel erg duidelijk. Defensie op Parera zorgt al heel lang voor de verdediging van ons grondgebied als deel van het Koninkrijk. Defensie zal niets te maken hebben met het project om het Venezolaanse volk aan hulpgoederen te helpen. FOL, wat staat voor “Forward Operation Location”, is geen militaire basis. Het verdrag wat Curaçao heeft ten aanzien van de FOL, beperkt die mogelijkheid. De VS mag via de FOL alleen maar werk verrichten dat te maken heeft met de controle op, het alarmeren en het ingrijpen bij drugssmokkel. De FOL beschikt niet over autoriteit op welk ander gebied dan ook. De overheid stelt daarom de luchthaven ter beschikking van de humanitaire operatie, met uitdrukkelijke uitzondering van het deel waar de FOL is gestationeerd.

In een brief zal de overheid antwoord geven op de geuite bezorgdheid die de vakbonden meedeelden in een schrijven, welk afgelopen vrijdag aan Minister President Eugene Rhuggenaath werd overhandigd. Gedurende het afgelopen weekeinde vergaderde de overheid met verschillende stakeholders, zoals vakbondsvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, ondermeer in het kader van de Nationale Dialoog. Gesproken werd over de bezorgdheid, maar ook over de kansen die de beslissing om als deposito op te treden voor hulpgoederen, met zich mee kan brengen voor Curaçao. De overheid heeft daarbij steeds de bereidheid getoond om meer informatieve bijeenkomsten te houden, indien dit door de stakeholders gewenst wordt.

Het bedrijfsleven wees op de kansen en de verplichting om hulp te bieden aan het Venezolaanse volk, maar ook op de economische kansen die hierin zijn weggelegd voor ons eiland. Zij zien het project juist als een stimulans voor de moeilijke fase waarin de economische situatie van Curaçao zich bevindt. Dit, omdat voor de uitvoering van het project heel veel lokale opslagruimte zal moeten worden ingehuurd en de waarschijnlijkheid dat sommige producten zelfs lokaal zullen moeten worden ingekocht. Ook kan Curaçao zich profileren voor de hele wereld als internationaal logistiek centrum, wat weer een stimulans is voor de toekomst van de logistieke sector.

Subtitel foto: Overleg overheid met vertegenwoordigers bedrijfsleven.