Ondanks de financiële maatregelen van Nederland blijft de Regering hard werken aan het hervormingsplan voor Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Ondanks de financiële maatregelen van Nederland blijft de Regering hard werken aan het hervormingsplan voor Curaçao

Geplaatst op 28 06 2020

WILLEMSTAD – Vanaf het begin dat de Regering van Curaçao de Nederlandse Regering benaderde voor financiële steun, maakte Nederland bekend dat dit aan enkele voorwaarden gebonden zou zijn. In dit kader gaf Nederland aan dat Curaçao op structurele wijze de financiële situatie van het land moet gaan verbeteren. Dit onder andere door in personeelskosten te korten (25% van het totale pakket van arbeidsvoorwaarden van hoge functionarissen in het ambtenarenapparaat en 12.5% van het totale pakket van arbeidsvoorwaarden van alle ambtenaren) en in de inkomsten van kwetsbare groepen (het inleveren van 20% van het gesubsidieerde salaris ontvangen door middel van het Steunfonds). Volgens Nederland is er hier geen sprake van bezuinigingen, maar van belangrijke hervormingen die doorgevoerd moeten worden om te komen tot een sociaaleconomisch herstel en duurzame transformatie van het land. Hoewel Nederland hetgeen zij voorstelt op deze manier tracht te rechtvaardigen, blijft de Regering van Curaçao deze voorwaarden beschouwen als zware maatregelen om te bezuinigen in plaats van duurzame oplossingen in het kader van hervorming.

De Regering van Curaçao is net zoals Nederland het helemaal mee eens dat Curaçao de nodige hervormingen moet blijven uitvoeren om onze economie te helpen opnieuw op te bouwen. Echter, de Regering van Curaçao is van mening dat dit slechts mogelijk is op basis van een rechtvaardige benadering van de voorwaarden waaraan Curaçao moet voldoen. Deze gedachte is gebaseerd op de pijnlijke realiteit die Curaçao momenteel ervaart, namelijk een economie die al jaren stagneert, krijgt met een nog grotere klap te maken vanwege de maatregelen die het land moest nemen ter bescherming van de algemene volksgezondheid tijdens de ‘lockdown’ van COVID-19. Dit resulteerde onvermijdelijk in een complete stilstand van het bedrijfsleven, vooral in het toerisme en de horeca: veel bedrijven, eenmanszaken en een groot aantal werknemers verloren hun inkomen. Als gevolg hiervan groeide met de dag de behoefte van de gemeenschap om steun van de overheid te ontvangen, maar tegelijkertijd gingen de fondsen van de overheid systematisch ook steeds meer achteruit daar de betrokken groepen niet meer konden voldoen aan hun verplichting om belasting te betalen. Om deze reden had de Regering van Curaçao geen andere optie dan Nederland om financiële steun te vragen en uiteindelijk de voorwaarden hieraan verbonden ook te accepteren.

De Regering van Curaçao is dankbaar dat Nederland gehoor heeft gegeven aan haar verzoek om te helpen met de nodige financiële steun. De Regering van Curaçao betreurt het wel dat er geen ruimte voor dialoog is gegeven op het moment dat de voorwaarden zijn gepresenteerd. Hoewel het belangrijk is om bijvoorbeeld een efficiënt en competent ambtenarenapparaat te creëren, kunnen de voorwaarden van Nederland een nog groter negatief gevolg hebben voor onze economie. Ze staan ook regelrecht tegenover het advies van het IMF om op langere termijn met integrale oplossingen te komen. Het zonder meer introduceren van de voorwaarden zoals door Nederland gesteld zal ongetwijfeld onze financiële situatie blijven verslechteren.

Niettemin blijft de Regering van Curaçao hard werken aan de uitvoering van het hervormingsplan voor het welzijn van de gemeenschap van Curaçao en is de regering vastbesloten een betere toekomst voor ons allemaal te realiseren.