Onderzoek vaccinatiebereidheid in het Caribisch deel van het Koninkrijk van start - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Gezondheid, Milieu & Natuur
 

Onderzoek vaccinatiebereidheid in het Caribisch deel van het Koninkrijk van start

Geplaatst op 11 08 2021

WILLEMSTAD – In de komende dagen starten de vaccinatie teams van de verschillende eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk in samenwerking met het ministerie van VWS een onderzoek naar de vaccinatiebereidheid. Het doel van het onderzoek is om te komen tot strategieën ter support voor vaccinatie communicatiecampagne teams om in de laatste fase van het vaccinatietraject te ondersteunen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door lokale onderzoekers in samenwerking met I&O Research.

De Covid-19-vaccinatieprogramma’s op de BES-eilanden en CAS-landen zijn in februari 2021 gefaseerd van start gegaan. 60-plussers en zorgpersoneel kwamen als eerste in aanmerking, sinds april is de campagne verbreed naar alle 18-plussers en sinds begin deze maand zijn ook 12-17-jarigen aan de beurt. Inmiddels zijn er bijna 400.000 vaccins toegediend aan de inwoners van de eilanden.

Het RIVM schat dat, nu de delta variant van het virus op alle drie de CAS-landen en Bonaire is vastgesteld, er een vaccinatiegraad van ongeveer 75 tot 85% van de totale populatie bereikt moet worden om groepsimmuniteit te behalen. Op dit moment is deze vaccinatiegraad (volledig gevaccineerd, totale populatie van 12 jaar en ouder) nog niet bereikt. De vaccinatie teams op de (ei)landen geven aan blij te zijn dat er nader onderzoek wordt verricht om – op basis van de nodige onderbouwing – een nog beter beeld te krijgen van wat vaccin twijfelaars en –weigeraars ervan weerhoudt zich te laten vaccineren, dat als verdere aanvulling kan dienen voor het vaccinatie- of communicatiebeleid ter verhoging van de vaccinatiebereidheid. 

Het ministerie van VWS gaat daarom, in samenspraak met de gezondheidsautoriteiten op de (ei)landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk, een kwalitatief onderzoek uitvoeren op de Benedenwindse- en Bovenwindse eilanden door middel van diepte-interviews en focusgroepen. Centraal staan de overwegingen die mensen hebben om zich wel of niet te laten vaccineren. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan 12-40-jarigen. De vaccinatie teams op de (ei)landen geven ook aan dat niet iedereen komt opdagen voor de tweede prik. Dat betekent dat mensen niet volledig gevaccineerd zijn, en dus niet optimaal beschermd zijn tegen ernstige ziekte of overlijden door Covid-19. Daarom wordt dit vraagstuk ook bij het onderzoek meegenomen.

Het onderzoek zal in begin augustus 2021 plaatsvinden, waarbij de onderzoeksresultaten begin september aan VWS en de vaccinatie teams van de (ei)landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk gepresenteerd worden. De onderzoekers zullen op basis van de focusgroepen en diepte-interviews concrete beleidsadviezen formuleren om de vaccinatiebereidheid in het Caribisch deel van het Koninkrijk te verhogen. Daarbij houden zij rekening met de lokale omstandigheden op de verschillende (ei)landen, waaronder de capaciteit van de vaccinatie teams om deze adviezen op te pakken.

English version