Ontmoeting leden Raad van Advies in het Gouverneurspaleis - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Ontmoeting leden Raad van Advies in het Gouverneurspaleis

Geplaatst op 03 09 2018

WILLEMSTAD – De Raad van Advies houdt regulier contact met de Gouverneur van Curaçao H.E. Lucille GeorgeWout in haar hoedanigheid als voorzitter van de Raad. In dat kader heeft op maandag 3 september 2018 een ontmoeting met de leden van de Raad plaatsgevonden in het Gouverneurspaleis.  Tijdens deze ontmoeting is van gedachten gewisseld over zaken van wetgeving en bestuur. 

De kerntaak van de Raad van Advies is het adviseren over zaken van wetgeving en bestuur. De regering hoort de Raad van Advies – verplicht – over onder meer ontwerpen van landsverordeningen die zij aan de Staten wil aanbieden en over ontwerplandsbesluiten, houdende algemene maatregelen, die zij voornemens is vast te stellen. Daarnaast adviseert de Raad ook de Staten over initiatiefontwerplandsverordeningen voordat zij deze in behandeling nemen. Naast de adviezen van de Raad staat ook andere algemene informatie betreffende de Raad op zijn website: www.raadvanadvies.cw