Ontwikkelingen in de regelingen voor ondersteuning aan ondernemers - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Economische Ontwikkeling
 

Ontwikkelingen in de regelingen voor ondersteuning aan ondernemers

Geplaatst op 02 11 2021

Willemstad- Aanpassingen in de benodigdheden voor de aanvraag van de Tijdelijke Bezoldiging voor Zelfstandige Ondernemers (TBZO) voor de maanden juli, augustus en september, heeft voor bepaalde uitdagingen gezorgd in het proces van toekenning en evaluatie van de aanvragen. Daarom heeft de minister van Economische Ontwikkeling van de Ministerraad toestemming gekregen om aanpassingen te doen aan enkele criteria, zodat de individuele ondernemer alsnog in aanmerking kan komen voor de TBZO steun over de maanden juli tot en met september 2021. Gezien het feit dat de economie van Curaçao weer aantrekt en door de delicate financiële situatie van ons land, heeft de Ministerraad tevens besloten om alle sociale

ontwikkelingssteun aan ondernemers (zowel TBZO als NOW) stop te zetten, nadat de steun tot en met september 2021 is verwerkt en uitbetaald.

De aanpassingen waarmee de Ministerraad akkoord zijn gegaan voor de toekenning van TBZO van juli tot en met september 2021, houden het volgende in:

  1. de voorwaarde dat de ondernemer alle bewijzen van commerciële kosten moet indienen om in aanmerking te komen voor financiële steun, is niet meer van toepassing voor aanvragen voor de genoemde periode. Wel moet nog een gedegen maandelijks kostenoverzicht worden ingediend.);
  2. de aanvraag van een ondernemer die geen aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2020 kan overleggen maar wel een verzoek tot uitstel heeft ingediend bij de Inspectie der Belastingen, kan alleen plaatsvinden met overlegging van het uitstelverzoek, samen met de declaratie van de inkomstenbelasting voor 2019.
  3.   de voorwaarde dat ondernemers individueel verplicht moeten deelnemen aan een coachings –en trainingstraject bij MiNEGOSHI, is niet meer van toepassing voor de aanvraag voor de genoemde periode. Dit omdat de meeste ondernemers die eerder aanvragen hadden lopen, al één of meerdere van deze trajecten hebben doorlopen.

 

Los van de eerder genoemde aanpassingen , blijven alle andere benodigdheden noodzakelijk om in aanmerking te komen voor de TBZO steun. De aanpassingen gelden ook voor aanvragen die al eerder zijn ingediend. In de komende dagen kunnen ondernemers die al eerder de aanvragen hadden ingediend, de uitbetalingen tegemoet zien.

Individuele ondernemers die nog niet eerder de aanvragen hadden ingediend, omdat ze bijvoorbeeld nog niet alle benodigde stukken hadden waar eerder om werd gevraagd, maar waar ze nu wel aan kunnen voldoen of behoefte hebben aan extra informatie, kunnen contact opnemen met het Ministerie van Economische Ontwikkeling door een mail te sturen naar empresario@fondodisosten.org, om toch de nodige informatie te krijgen over de aanvraag van de individuele steun voor ondernemers. Ook kan gebeld worden naar 462-1444 toestel 138 gedurende kantooruren.

Los van het proces voor aanvraag van TBZO, blijkt dat er geen enkel aanpassing is gekomen in de aanvraag voor de NOW regeling. Dit betekent dat zowel de procedure als de uitbetaling van NOW normaal voortgang vindt en dat in de komende dagen diegenen die daarvoor in aanmerking komen, de betalingen tegemoet kunnen zien.