Oplevering J.B. Gorsiraweg - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Nieuws

Oplevering J.B. Gorsiraweg

Geplaatst op 20 maart 2019 di door Ministerie van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning

Willemstad- Openbare Werken deelt de bevolking mee dat de onderhoudswerkzaamheden aan de Gorsiraweg zijn voltooid. Op 19 maart 2019 is het project officieel aan de regering overhandigd.

Op 12 november 2018 is het werk begonnen en het heeft wat langer geduurd door verschillende aspecten. Een nieuwe asfalt laag is er aangelegd, de rand is gerepareerd en enkele andere aanpassingen zijn verricht. De kruising Gorsiraweg-Arraratweg is aangepast om de veiligheid te verbeteren.

Nu heeft het verkeer vanuit Casa Cuna geen voorrang meer, de verkeersborden en tekeningen op de weg geven dit aan. Automobilisten die vanaf de brug, dus Kaya Ararat A, en het verkeer langs Ennia rijden nu op een voorrangsweg, zoals de verkeersborden aangeven. Te zijner tijd zullen enkele kleine andere aanpassingen aan de bevolking worden meegedeeld.

OW bedankt alle weggebruikers, bewoners en zakenlieden voor hun geduld en doet een beroep op allen rekening te houden met de aanpassingen.

Gerelateerde ministeries