Oproep minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW). - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn
 

Oproep minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW).

Geplaatst op 26 02 2019

Een uitzendbureau is een bedrijf dat tegen betaling arbeidskrachten ter beschikking stelt aan derden. Op grond van de Landsverordening ter beschikking stellen arbeidskrachten van 4 december 1989 dient het uitzendbedrijf een uitzendvergunning afgegeven door de overheid van Curaçao daartoe te hebben. Deze wet is nog steeds van kracht doch al enige jaren vindt er geen controle of handhaving plaats, hetgeen ongewenste ontwikkelingen veroorzaakt. De Minister van SOAW heeft besloten tot hervatting van de handhaving van de genoemde wetgeving op kort termijn onder toepassing van een overgangsperiode.

Alle bedrijven die actief zijn op Curaçao als uitzendbureau worden daarom hierbij opgeroepen zich kenbaar te maken bij het Ministerie van SOAW via email mirieta.lourens@gobiernu.cw met vermelding van bedrijfsnaam, adres, juridische vorm, naam van de directeur en telefoonnummer en wel uiterlijk 1 maart 2019. Alleen bedrijven die zich hebben aangemeld komen in aanmerking van de overgangsperiode gebruik te maken.
Aangemelde bedrijven zullen spoedig informatie ontvangen en uitnodiging voor een informatie vergadering.