Positie en keuzes van de overheid voor een nieuw concept voor nationale jeugdfeesten - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Positie en keuzes van de overheid voor een nieuw concept voor nationale jeugdfeesten

Geplaatst op 17 09 2020

WILLEMSTAD – Na overleg over verschillende voorstellen heeft de Curaçaose overheid haar positie ingenomen ten aanzien van nationale jeugdfeesten binnen onze gemeenschap. Uitgangspunt voor de organisatie van ieder kinderfeest is, dat het gelijkheid van etniciteit, geloof en afkomst moet bevorderen. We zijn een creatief volk en de overheid ziet een gelegenheid voor Curaçao om haar eigen jeugdfeesten te creëren met innovatieve aspecten.

Positie van de Curaçaose overheid 

De Curaçaose overheid zal dus geen steun verlenen noch toestemming geven om activiteiten voor de jeugd te organiseren die aspecten van discriminatie hebben. De Curaçaose overheid erkent en benadrukt de aanbevelingen in het rapport van de werkgroep van de Verenigde Naties (“Report of the Working Group of Experts on People of African Descent” van juli 2015) die zeggen dat het de taak van de overheid is om inclusie in de gemeenschap te ondersteunen door middel van activiteiten die de capaciteiten en competenties van burgers bevorderen of versterken.

Omdat het uitgangspunt van de overheid is dat de Curaçaose overheid geen steun verleent aan evenementen die gevoelens van onderdrukking en racisme oproepen, kan er geen steun verleend worden aan de Sint Nicolaasviering die, in zijn huidige vorm, een feest is met discriminerende aspecten voor gekleurde mensen / Afrikaanse afkomst. Al sinds 2011 heeft de Curaçaose overheid het besluit genomen om de subsidie voor dit feest stop te zetten en de subsidie is elk jaar met 25% afgenomen om deze geheel af te schaffen. Dit betekent dat de Curaçaose overheid op dit moment al geen subsidie meer verstrekt voor de Sint Nicolaasviering.

Nieuw concept voor jeugdfeesten

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport is in de afronding van een cultuurbeleid en is in dit kader tot een benadering van samenwerken met diverse organisaties gekomen voor een nieuw concept voor een nationaal jeugdfeest. 

Het nieuwe concept voor een nationaal kinderfeest moet voldoen aan enkele van de volgende eisen:

  1. Her nieuwe concept wordt gecreëerd door onze eigen mensen en heeft aspecten die onze cultuur, ons erfgoed en onze creativiteit benadrukken;
  2. De activiteit bevordert deelname van alle kinderen van ieder ras, geloof en afkomst en viert onze verscheidenheid;
  3. De viering en/of activiteit is educatief;
  4. De activiteit stimuleert de creativiteit van kinderen;
  5. De activiteit geeft een positieve impuls aan samenwerking, versterkt het karakter en helpt bij de opbouw van onze natie  (”nationbuilding”);
  6. De activiteit stimuleert de voordelen van goed samenwerken;
  7. Er worden sociaalemotionele en sociaal-culturele aspecten gebruikt in het geval van materialen om kinderen te belonen op basis van hun positieve gedrag;
  8. Het voorstel is dat het feest plaatsvindt rond de internationale dag van het kind (20 november).

Binnenkort zal het Curaçaose volk meer informatie ontvangen over dit nieuwe concept voor een jeugdfeest. Het voorstel voor het jeugdfeest is een methode die tot structurele resultaten kan leiden en voortgezet wordt in de educatie van onze kinderen en die past in de visie van de overheid voor de complete vorming van het kind, ondersteund door de gehele gemeenschap.

Dialoog met belangengroepen

De Curaçaose Regering gaat akkoord om de Sector Cultuur en Sport steun te verlenen voor de implementatie van een nieuw concept voor een jeugdfeest en heeft een oproep gedaan aan de partijen om samen te werken om te slagen bij de implementatie van het nieuwe concept. De Sector Cultuur en Sport is aangewezen om nu en in de komende jaren de ontwikkelingen van een nieuw feest voor onze kinderen te monitoren en te evalueren. De Sector Cultuur en Sport blijft overleggen en de dialoog aangaan met belangengroepen om bewustzijn te creëren voor culturele feesten die onze gemeenschap stimuleren en verenigen, in het kader van onze historische multiculturele afkomst, door middel van lezingen, workshops en bewustwordingscampagnes.

De Curaçaose overheid gelooft in een nieuwe ontwikkeling en pleit ervoor om samen met de gehele gemeenschap te slagen in de concretisering van een nieuw concept dat een nationale jeugdviering voor onze kinderen van Curaçao zal worden.