Positievere examenuitslag na het eerste tijdvak - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Positievere examenuitslag na het eerste tijdvak

Geplaatst op 18 06 2021

Vooral voor het vsbo is dit jaar de uitslag positiever uitgevallen dan de afgelopen jaren.

WILLEMSTAD – Vrijdag 11 juni j.l. hebben de scholen voor VSBO, HAVO en VWO de uitslag van de eindexamens bekendgemaakt. Deze uitslag is tot stand gekomen na o.a. intensieve en zorgvuldige normeringsvergaderingsdagen door het ETE. 

Dit jaar is een uitzonderlijk examenjaar. Daarom hebben we de normerings-procedure kritisch tegen het licht gehouden en aangevuld met enkele maatregelen om ervoor te zorgen dat de kandidaten niet de dupe worden van de Covid-crisis. Allereerst hebben we goed geluisterd naar signalen of kandidaten zich goed hebben kunnen voorbereiden op het examen. Als bij een examen tevens bleek dat de CE-cijfers significant lager zouden uitvallen dan in de periode 2017-2019, dan was dat voor ons reden om de cesuur bij dat examen te verlagen totdat de cijfers weer beter vergelijkbaar zouden zijn met voorgaande jaren. Bij een aantal examens lagen de cijfers juist hoger dan normaal; dit was voor ons uiteraard geen reden om de cesuur te verhogen. Op deze manier zijn de cesuren van de volgende examens aangepast:

Examen Oorspronkelijke cesuur Vastgestelde cesuur Gemiddeld CE-cijfer
TKL Hospitality Koken en Serveren 28 26 5,9
PKL Wiskunde 27 25 5,3
HAVO Aardrijkskunde 30 27 5,3
VWO Aardrijkskunde 31 30 5,5
HAVO Geschiedenis 29 27 5,2
VWO Geschiedenis 41 40 5,6
HAVO Informatica 39 36 5,2
VWO Informatica 45 41 5,5

Naast een wat meer coulante normering zijn er dit jaar door de Minister van Onderwijs een aantal versoepelingsmaatregelen genomen om de leerlingen tegemoet te komen, gezien het bijzondere schooljaar door de coronapandemie.

Uitslag centraal eindexamens 2021 na eerste tijdvak

VSBO 2021 – 1e tv  PBL PKL TKL
Totaal deelgenomen  335 396 553
Totaal geslaagd  275 319 380
Percentage geslaagd  82% 81% 69%
HAVO 2021 – 1e tv  
Totaal deelgenomen 455
Totaal geslaagd 295
Percentage geslaagd 65%
VWO 2021 – 1e tv  
Totaal deelgenomen 144
Totaal geslaagd 106
Percentage geslaagd 74%

 

Vergelijking uitslag 1e tv:

  % geslaagd % geslaagd % geslaagd % geslaagd
Schooltype 2021 2019 2018 2017
VSBO PBL 82% 62% 71% 73%
VSBO PKL 81% 70% 74% 80%
VSBO TKL 69% 59% 64% 64%
HAVO 65% 62% 62% 51%
VWO 74% 73% 74% 78%

Tweede tijdvak:

Het tweede tijdvak begint maandag 14 juni en eindigt vrijdag 25 juni 2021. De uitslag van het tweede tijdvak is op vrijdag 2 juli 2021 (Dia di Bandera di Kòrsou). Daarna vangt het uitzonderlijke derde tijdvak aan op 5 juli en eindigt dit op 9 juli 2021. De uitslag van het derde tijdvak is op 15 juli 2021.