Procedure ongedocumenteerde Venezolanen is niet gewijzigd - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Justitie
 

Procedure ongedocumenteerde Venezolanen is niet gewijzigd

Geplaatst op 23 03 2019

Willemstad – Minister van Justitie, Quincy Girigorie, ontkent met klem dat ongedocumenteerde Venezolanen zondermeer worden vrijgelaten op Curaçao. Curaçao en de justitiële autoriteiten zoals de Kustwacht, de politie, de Toelatingsorganisatie en de douane, blijven streng controleren en aanhoudingen verrichten bij illegale aanlandingen van ongedocumenteerde Venezolanen. Dit is ook gecommuniceerd aan de Venezolaanse consul door de Minister van Justitie.

Gisteren deed zich een noodsituatie voor, waarbij, na de aanhouding van een groep Venezolanen bij een illegale aanlanding 42 personen werden opgevangen in de vreemdelingenbarakken, in een ruimte die geschikt is voor slechts 10 personen. Deze situatie is volgens de overheid verre van humaan. Daarom hebben de justitiële autoriteiten in samenspraak met de Minister van Justitie, bewuste personen geregistreerd en zo goed als mogelijk gescreend op mogelijke criminele antecedenten. Daarna is een groep van 28 mensen, 21 mannen en 7 vrouwen, met een enigszins gerust gevoel vrijgelaten, met een beschikking onder opschortende werking. Wanneer mogelijk worden deze personen alsnog verwijderd. Het ging hierbij om een noodsituatie.

Vanwege een communicatiestoornis hebben echter, na een volgende aanlanding vannacht, waarbij weer een aantal aanhoudingen werd verricht van ongedocumenteerde Venezolanen, abusief vrijlatingen plaatsgevonden van deze arrestanten. Hierdoor is de illusie gewekt dat Curaçao aan Venezolanen zondermeer toegang geeft tot verblijf. Dit is echter absoluut niet waar. De procedure die wordt gevolgd is dat aangehoudenen nog steeds naar de SDKK gevangenis worden gestuurd. Daar vindt een gedegen justitiële screening plaats, waarbij op zowel de lokale als internationale lijsten, onder meer via Interpol wordt gecheckt om zo goed mogelijk te kunnen onderzoeken of het gaat om mensen met een criminele achtergrond. Ook vindt een gedegen medische keuring plaats. Daarna worden die personen met een strafblad of die gezocht worden voor een vergrijp, gedetineerd. Diegenen zonder criminele achtergrond worden opgevangen in de vreemdelingenbarakken, totdat uitzending mogelijk is.

Momenteel is er tijdelijk een gebrek aan adequate opvang in de vreemdelingenbarakken op Koraalspecht. De ruimtes waren, door vernielingen, in slechte staat. Met behulp van gekregen hulp uit Nederland wordt daar nu aan gewerkt om deze opvangmogelijkheid te verbeteren. Daarnaast zijn er al twee weken geen vluchten tussen Curaçao en Venezuela. En de opsporing van mensen op boten door de kustwacht is geïntensiveerd. De verbeteringen aan de barakken zijn begin volgende week dusdanig dat weer meerdere aangehoudenen kunnen worden opgevangen. Begin volgende week zijn de barakken weer bruikbaar. Daarom werd, bij hoge uitzondering, de groep, waarbij na de screening bleek, dat ze op geen enkele manier een gevaar of belasting vormen voor de gemeenschap, vrijgelaten met een meldingsplicht, nadat ze konden aantonen dat ze elders opgevangen kunnen worden. Daarnaast wordt op alle mogelijke manieren gewerkt aan het herstellen van de mogelijkheden om aangehouden ongedocumenteerde Venezolanen, zo snel als mogelijk, terug te sturen naar hun land van herkomst.