Regering legt verantwoording af aan het parlement met twee documenten - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Regering legt verantwoording af aan het parlement met twee documenten

Geplaatst op 21 09 2018

WILLEMSTAD – De balans na een jaar regeren is opgemaakt door de ministers van regering Rhuggenaath en nu aangeboden aan het parlement in de vorm van een jaaroverzicht.  Tegelijkertijd met het jaaroverzicht is ook het eerste monitoringsverslag van het Regeerprogramma 2017-2021, ‘Ontplooien van Curaçao’s potentieel’ aan de Staten aangeboden.

Het was de minister-president Eugene Rhuggenaath zelf die het jaarverslag en monitoringsverslag aanbood aan vice-statenvoorzitter Gisèlle Mc William. Met de twee verslagen wil de regering Rhuggenaath op een transparante manier de werkzaamheden belichten en ook de gemeenschap goed te informeren.

Jaaroverzicht
Met het “#HUNTU Jaaroverzicht 2017-2018” laat de regering zien dat ze werk hebben gemaakt van hun doel om Curaçao voor iedereen beter te maken. Stapsgewijs en per ministerie wordt met het jaarverslag teruggekeken naar diverse punten waar de ministeries aan hebben gewerkt. Armoedebestrijding was een kernpunt. Er een serieus begin gemaakt aan het Urgentieprogramma – een pilotproject in vier wijken – met trainingen, cursussen en activiteiten voor kwetsbare personen en jongeren. Ook de economische ontwikkeling, bevordering van werkgelegenheid en interministeriële samenwerking komen uitgebreid aan bod in het jaarverslag. Het verslag is volledig te lezen op de website van de regering van Curaçao.

Regeerprogramma
Om de doelmatigheid en de doeltreffendheid van de overheid te onderstrepen en ook zichtbaar te maken, is bij het samenstellen van het regeerprogramma gebruik gemaakt van het op mondiaal niveau gehanteerd principe van resultaatgericht management. In het regeerprogramma staat per ministerie aangegeven welke (kern)activiteiten de komende 4 jaar uitgevoerd zullen worden die bijdragen aan het bereiken van de beoogde outcomes en impacts.

Dit eerste monitoringsverslag van het regeerprogramma 2017-2021 geeft een beeld van de gestarte (kern)activiteiten per thema die bijdragen aan de door de regering in het Regeerprogramma aangegeven strategische doelstellingen. Het monitoringsverslag gaat over de periode tot en met april 2018. Dit verslag moet gezien worden als de eerste stap naar een nieuwe manier van rapporteren waarbij er met elke volgende rapportage gestreefd wordt een verdiepingsslag te maken die de behaalde resultaten op basis van de impact en outcome niveaus zullen weergeven. De monitoring en het verslag zijn in samenwerking met SOAB uitgevoerd en in de maand oktober wordt er weer een begin gemaakt aan de volgende monitoringsverslag.