Regering van Curaçao benadert Nederland nogmaals voor lening HNO - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Gezondheid, Milieu & Natuur
 

Regering van Curaçao benadert Nederland nogmaals voor lening HNO

Geplaatst op 31 07 2019

WILLEMSTAD – De Regering van Curaçao heeft op 26 juli 2019 kennisgenomen van een advies van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), waarbij de Hòspital Nobo Otrobanda (HNO) als collectieve sector wordt aangemerkt. Heden hebben de ministers van Financiën en Gezondheid, Milieu en Natuur dit advies met de diverse adviseurs besproken.

Deze adviseren om nogmaals bij de Nederlandse regering de mogelijkheid te verkennen van een lening, waarbij in het verzoek aan de Nederlandse regering de voorwaarden en afspraken met betrekking tot de eerdere leningen ten behoeve van het HNO-project benadrukt zal worden en ook de beoogde twee-fasen loskoppeling van de HNO-governance organisatie van de collectieve sector zal uiteen zetten. Om deze reden wordt het besluit van de Raad van Minister van 3 juni 2019 met betrekking tot het Hoofdlijnenakkoord inzake HNO ingetrokken.

De regering zal zorgdragen dat de voortgang van het project HNO bewaakt wordt en het ziekenhuis zoals gepland dit jaar wordt afgeleverd. Gezondheid van de burger komt op de eerste plaats.