Regering van Curaçao dient officieel beroepschrift in tegen aanwijzing - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Regering van Curaçao dient officieel beroepschrift in tegen aanwijzing

Geplaatst op 30 08 2019

WILLEMSTAD – Op 12 juli 2019 heeft de Rijksministerraad besloten om aan het bestuur van Curaçao een aanwijzing te geven als bedoeld in de Rijkswet financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten.

De aanwijzing strekt tot het bereiken van begrotingsevenwicht in de begroting van 2019, het compenseren van de tekorten die zijn gerealiseerd in 2017 en 2018, en mogelijk 2019, in een periode van drie jaar beginnende in 2020. Ten slotte, strekt de aanwijzing tot het vóór 31 december 2022 aflossen van schulden aan het Algemeen Pensioenfonds Curaçao en de Sociale Verzekeringsbank.

Op vrijdag 23 augustus heeft Curaçao een beroepschrift ingediend bij de Raad van State van het Koninkrijk. Dit beroepschrift strekt tot het vernietigen van de aanwijzing, althans tot het zodanig wijzigen ervan, dat Curaçao de tekorten met ingang van 2021 in vijf jaar compenseert in plaats van met ingang van 2020 en in drie jaar zoals in de aanwijzing opgenomen.

Het kabinet staat voor duurzaam houdbare overheidsfinanciën. De overheidsfinanciën ontwikkelen zich echter niet in een vacuüm, maar staat onlosmakelijk verbonden met de economie van het eiland. Het is geen geheim, dat de Curaçaose economie al jaren in een recessie verkeert. Een recessie betekent, dat er geen groei is in de economie. Zonder een groeiende economie ontstaat er meer werkloosheid en zal de publieke dienstverlening verschralen. Er zijn immers steeds minder middelen om te investeren in de samenleving.

De regering is van mening dat enkel bezuinigingen geen antwoord zijn op de problemen waarmee de Curaçaose samenleving worstelt. In aanloop naar de vergadering van de Rijksministerraad heeft de regering dan ook intensieve onderhandelingen gevoerd met Nederland over een akkoord van samenwerking en ondersteuning bij het uitvoeren van de Groeistrategie van Curaçao. Dit akkoord is ook op 12 juli gesloten en is thans in uitvoering. De Groeistrategie is gericht op doorvoeren van hervormingen in het overheidsapparaat en in de economie, die Curaçao in staat stellen het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen waar het zich voor gesteld ziet.

In het beroepschrift heeft de regering wederom benadrukt, dat het streven naar duurzaam begrotingsevenwicht van groot belang is voor de toekomst van Curaçao. Dit begrotingsevenwicht kan echter niet worden bereikt zonder economische groei. Voor het bereiken van economische groei zijn investeringen en tijd nodig. Dit uitgangspunt is ook door Nederland onderkent bij de ondertekening van de het Groeiakkoord. Daarnaast heeft het Internationaal Monetair Fonds gewaarschuwd tegen een te snelle verlaging van het uitgavenplafond van de overheid, gelet op de ernstige economische krimp die daarmee kan worden ingezet. Een dergelijke handelswijze werkt dus averechts. De regering is dan ook van mening dat de Rijksministerraad niet in redelijkheid tot de aanwijzing in zijn huidige vorm heeft kunnen komen en ziet de behandeling van het beroepschrift met vertrouwen tegemoet.