Regering wil op financieel verantwoorde wijze naar sociaal-economisch keerpunt voor Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Regering wil op financieel verantwoorde wijze naar sociaal-economisch keerpunt voor Curaçao

Geplaatst op 02 04 2019

WILLEMSTAD – De regering van Curaçao heeft kennisgenomen van het advies van de Commissie Financieel Toezicht (CFT) van heden 1 april, waarin zij de Rijksministerraad (RMR) het advies geeft om te besluiten tot een aanwijzing aan Curaçao.

De regering is zich ten volle bewust van de ernstige financiële uitdagingen en heeft een reeks structurele hervormingen voorbereid, alsmede ombuigingen ter verlaging van uitgaven en verhoging van inkomsten. Deze zijn onderwerp van afweging en besluitvorming, in overleg met stakeholders en sociale partners.

Daarnaast heeft de regering op woensdag 27 maart j.l. aan de Nederlandse premier Rutte, als voorzitter van de RMR, een brief gestuurd waarin een beroep wordt gedaan op artikel 25 van de Rijkswet Financieel Toezicht. Dit artikel biedt de mogelijkheid om met instemming van de Raad van Ministers van het Koninkrijk (RMR) af te wijken van de begrotingsnormen zoals die in de Rijkswet zijn vastgelegd.

De regering geeft in die brief aan dat er inderdaad sprake is van grote meerjarige uitdagingen in de begroting, maar wijst er op dat inmiddels ook duidelijk zichtbaar is dat er buitengewone gebeurtenissen zijn die onze economie, de begroting en de gemeenschap hard raken. In de brief zegt de regering onder meer dat de impact van de economische crisis en de huidige politieke onzekerheden in Venezuela op de economie van Curaçao zeer groot zijn, het raakt direct en indirect meer dan 25% van de economie van Curaçao, die al jaren in een recessie zit. Veel bedrijven en werknemers worden geraakt in hun bestaans- en inkomenszekerheid. Deze externe effecten zijn zo hard, dat een beroep wordt gedaan op het uitzonderingsartikel in de Rijkswet. Doel is om naast het doorvoeren van structurele hervormingen, het snijden in uitgaven, en het verhogen van inkomsten, ook ruimte te behouden voor het doen van dringend noodzakelijke investeringen ter stimulering van een duurzame nieuwe koers voor Curaçao met aandacht voor de sociale noden in de Curaçaose gemeenschap.

Het CFT geeft aan dat het aan de RMR is om te besluiten of de aanwijzing er daadwerkelijk komt, en zo ja, wat daarvan de precieze inhoud zal zijn. Voordat de aanwijzing wordt gegeven wordt het bestuur van Curaçao in de gelegenheid gesteld om zijn visie te geven. De regering van Curaçao zal hiervan gebruik maken om, in aanvulling op de recente brief aan premier Rutte, te benadrukken dat de regering op financieel verantwoorde wijze een sociaal-economisch keerpunt voor Curaçao wil creëren.