Resultaat onderzoek Inspectie over uitspraken voorzitter Raad van Bestuur CMC - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Gezondheid, Milieu & Natuur
 

Resultaat onderzoek Inspectie over uitspraken voorzitter Raad van Bestuur CMC

Geplaatst op 09 10 2019

Resultaat onderzoek Inspectie over uitspraken voorzitter Raad van Bestuur CMC

 

Zoals bekend heeft de Inspectie Volksgezondheid recentelijk een feitenonderzoek ingesteld naar aanleiding van publiekelijk gedane uitspraken, alsmede hun context, die de Voorzitter van de Raad van Bestuur van Curaçao Medical Center (CMC) inzake Arabieren, tijdens introductiebijeenkomsten voor de toekomstige medewerkers van het Curaçao Medical Center.

 

De Inspectie heeft tijdens dit onderzoek naast de voorzitter van de Raad van Bestuur van het CMC zelf, ook een groot scala aan naaste medewerkers en stakeholders die tijdens de bijeenkomsten aanwezig waren geweest alsmede vertegenwoordigers van de Arabische gemeenschap op Curaçao gehoord.

 

Daarnaast heeft de Inspectie kennisgenomen van een circulerend audiofragment alsmede het onderzoek dat de Raad van Commissarissen van het CMC, onder wie de voorzitter van de Raad van Bestuur ressorteert.

 

Uit het onderzoek concludeert de Inspectie dat de door de voorzitter van de Raad van Bestuur gedane uitspraken niet discriminatoir zijn bedoeld en voor de naaste medewerkers en stakeholders ook niet als zodanig zijn ervaren, maar wel kwetsend zijn overgekomen voor een deel van de Arabische gemeenschap. Dit is versterkt door relatief korte tijd op Curaçao alsmede onvoldoende kennis van de Curaçaose gemeenschap, waarvan de Arabische gemeenschap voor meer dan 100 jaar een geïntegreerd deel uitmaakt.

 

Bij deze conclusie weegt zwaar dat zijdens de naaste medewerkers en stakeholders van de voorzitter geen handelingen, overwegingen of andere uitspraken zijn ondervonden of waargenomen, die wijzen op een discriminatoire ondertoon van de gedane uitspraken. Tevens blijkt dat uit het onafhankelijk van de Inspectie verrichte interne onderzoek door de Raad van Commissarissen van de CMC, in grote lijnen dezelfde hoofdconclusies zijn getrokken. 

 

Desalniettemin is de Inspectie van oordeel dat in de toekomst onder leiding van de Raad van Commissarissen van de CMC, een intensief inwerkingsprogramma voor de voorzitter moet plaatsvinden ten aanzien van de omgang met en gevoeligheden van de verschillende deelgroepen die gezamenlijk de Curaçaose gemeenschap vormen.