SDKK creëert de mogelijkheid voor illegalen om ook op positieve activiteiten te focussen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Justitie
 

SDKK creëert de mogelijkheid voor illegalen om ook op positieve activiteiten te focussen

Geplaatst op 29 07 2020

WILLEMSTAD – In het kader van het beleid van Minister van Justitie dhr. Quincy Girigorie, heeft ‘Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou’ (SDKK) waardevolle mogelijkheden gecreëerd voor degenen die in hechtenis zijn in het instituut. Dat geldt ook voor hen die hier illegaal verblijven, want ook zij zijn mensen.

Op dit moment verblijven er binnen SDKK illegalen, waarvan de meerderheid naar Curaçao gekomen is op zoek naar een beter leven. De meerderheid van deze grote groep is hier op boten of andere vaartuigen naartoe gekomen. Om bekende redenen kunnen verschillende van deze illegale personen op dit moment niet vertrekken, noch kunnen ze teruggestuurd worden naar hun land.

De tijd heeft bewezen dat veel mensen die in de zogenaamde ‘illegalenbarakken’ zijn, veel natuurlijke talenten hebben. Dat wil zeggen dat zij in staat zijn om iets te maken uit niets.

SDKK heeft opgemerkt dat deze illegale personen artistieke kunstzinnige talenten hebben. Om hun vrije tijd zo efficiënt en effectief mogelijk in te vullen en ook als troost in de situatie waarin ze zich nu bevinden, maken zij gebruik van materialen die gewoonlijk weggegooid worden. Uit deze materialen, die met recht recycling materialen genoemd worden, maken zij verschillende kunstvoorwerpen.

Uit conversaties met deze illegale personen heeft SDKK begrepen dat er in hun land tijdens hun onderwijs veel nadruk werd gelegd op natuurlijke talenten waar ze in moeilijke tijden gebruik van konden maken zodat ze konden voorzien in voedsel voor zichzelf en hun familie. In hun actuele situatie gebruiken zij wat ze in hun land geleerd hebben ook, zodat ze mentaal sterk kunnen blijven, creatieve dingen producerend die hen zich dichter bij hun land doen voelen. Zo voelen zij de warmte van hun land en hun familie waarvan ze ver verwijderd zijn. Zij maken gebruik van de tijd in de illegalenbarakken op een positieve manier. Door deze positieve dingen te doen voorkomen zij dat hun gedrag verslechtert door hun isolatie.

Bovendien heeft de periode van COVID-19 hen geleerd dat het nieuwe normaal meer uitdagingen meebrengt. Het leven is veranderd en heeft veel meer uitdagingen meegebracht dan ze zich voor konden stellen. Vastzittend in gevangenschap als illegalen willen zij toch een positieve bijdrage leveren aan het instituut met hun talenten en de werken die zij produceren.

Het leven dat deze illegalen dachten dat ze op Curaçao konden krijgen, is ook veranderd met de komst van COVID-19. In plaats van te zitten klagen, stressen of zich op een inadequate manier te gedragen, hebben ze gekozen om collectief goed gebruik te maken van hun tijd. De complimenten, positieve aandacht en woorden die hen aanmoedigen, die werden ontvangen van de kant van SDKK, gaven hen kracht om weg van hun familie en in deze tijd toch gelukkig te blijven, met geloof en dank voor de behandeling die ze ontvangen hebben binnen hun gevangenschap.

De bescheiden vorm waarin deze illegale personen met elkaar zitten te praten, individueel werkend aan hun kunstwerken, mag een voorbeeld zijn voor SDKK hoe in moeilijke tijden om te gaan met situaties die onze wilskracht aantasten. Het feit dat zij in staat zijn hun tijd in detentie op deze manier door te brengen, kan een manier zijn om onze ogen te openen voor toekomstig beleid. Zij  maken ons bewust van het potentieel dat we hebben op Curaçao, waar we zelf geen oog voor hebben.

In alle samenlevingen die bewust werken aan de ontwikkeling van hun volk, zijn er verschillende instrumenten voor onderwijs en vorming die als basis ingezet moeten worden voor positieve en gewenste ontwikkelingen. Het is daarom, in het kader van de resocialisatie, dat  de Curaçaose overheid verder gaat, van mening dat iedere burger zo veel mogelijk de mogelijkheid moet krijgen om zijn natuurlijke talenten – en vaardigheden – te ontwikkelen. Bijgevoegd kunt u schepen zien die één van deze illegale personen gemaakt heeft om zijn moeders naam Mari del Carmen te eren.