Sexuele voorlichting van belang voor een gezonde sexuele ontwikkeling - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Sexuele voorlichting van belang voor een gezonde sexuele ontwikkeling

Geplaatst op 05 10 2018

Willemstad- op vrijdag 5 oktober j.l., op de Dag van de Leerkracht, hebben Ministers Suzy Camelia-Römer en Marilyn Alcalá-Wallé certificaten uitgereikt aan de leerkrachten van AGO, VSO & VSBO die de cursus “Biba Amor” hebben gevolgd. “Biba Amor” gaat om verantwoorde sexuele voorlichting aan de scholen van het voortgezet onderwijs op Curacao.

Belang van sexuele voorlichting:
De belangrijkste doelstelling van relationele en seksuele vorming is jongeren te ondersteunen bij een gezonde seksuele ontwikkeling en om hen te leren seksueel verantwoorde keuzen te maken.

Wat leren de jongeren?
– het kennen van de seksuele functies en ontwikkelingen van het vrouwelijk en mannelijk lichaam en weten hoe de voortplanting verloopt;
– het weten wat de fysieke, emotionele, sociale en culturele aspecten zijn van seksualiteit;
– het zijn bekend met de verschillende vormen, gebruikswijzen en voor- en nadelen van anticonceptie;
– het weten welk seksueel gedrag wel of niet toelaatbaar is.

Houding
Leerlingen leren ontwikkelen:
– een respectvolle houding ten aanzien van verschillen in relaties;
– genderidentiteiten en sekserollen
respect voor elkaars wensen en grenzen;
– een positief zelf- en lichaamsbeeld;
– een positieve attitude ten aanzien van anticonceptie en condoomgebruik bij seksuele activiteiten;
– een afkeurende houding ten aanzien van seksuele intimidatie.

“Biba Amor” bestaat uit een lespakket voor jongeren in het voortgezet onderwijs. Via een lesmethode leren hongeren kennis te laten maken met liefde, relaties, veilig vrijen en seksualiteit voor het voortgezet onderwijs. Deze methode ondersteunt leerlingen het leren over de liefde en seksuele ontwikkeling in een schoolongeving waar het veilig is. Er wordt gewerkt aan de kennis, de houding en vaardigheden van de leerlingen over relaties en seksualiteit.

De acht educatiegebieden:
Dit thema en lesmethode raakt alle acht educatiegebieden in het onderwijs: Taal, geletterdheid en communicatie, Wiskunde, Mens- en Maatschappij, Mens natuur en Technologie, Culturele en Artistieke Vorming, Gezonde levensstijl en Bewegingsonderwijs, Sociale-emotionele ontwikkeling, Levensbeschouwelijke vorming
“Biba Amor” is dus impliciet ook opgenomen in de eindtermen voor het voortgezet onderwijs.
Het is thans bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar, de leeftijd waar er belangrijke ontwikkelingen plaatsvinden op het gebied van seksualiteit en relaties. Met het lespakket kunnen docenten in de onder- en bovenbouw van het voortgezet onderwijs leerlingen ondersteunen bij het maken van gezonde keuzes in liefde, relaties, seksualiteit en veilig vrijen.

Het Kabinet Rhuggenaath feliciteert alle leerkrachten die de “Biba Amor”-certificaat hebben gehaald en allen die aan dit traject hebben meegewerkt.