Stagiares hebben nu een plek bij de MOWCS - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Stagiares hebben nu een plek bij de MOWCS

Geplaatst op 20 09 2017

In het Regeerakkoord 2017-2021 “ Het maximale halen uit de potentie van Curaçao” hebben de samenwerkende partijen PAR-MAN-PIN aangegeven invulling te zullen geven aan het verplicht kansen creëren in het ambtelijke apparaat voor studenten om stage te lopen en om broederschap, structuur en verantwoordelijkheidszin te kweken, opdat onder professionele begeleiding de kennis van de ambtenaar wordt overgedragen.

Met het inzetten van kundige functionarissen alsook stagiaires ter ondersteuning van het proces van het toewerken naar de oplossing voor deze problematiek, stuurt de Minister aan op een goed samenspel en een metamorfose op korte termijn in het voordeel van onze jongeren. In dit verband heeft de Minister van onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport, Mevr. Drs. M. Alcala-Walle, besloten om:

 

  1. Meer mogelijkheden te creëren voor stagiaires;
  2. Bij elke stageopdracht een stagementor aan te wijzen die de student begeleidt bij het lopen van de stage;
  3. Een stagecoördinator vanuit het Ministerie van OWCS aan te wijzen. De aangewezen stage coördinator vanuit het Ministerie van OWCS is dhr. J.Bracelly.

In dit concrete geval zal de stageopdracht gericht zijn op het Leerplichtbeleid en de uitvoering daarvan om toe te werken aan 0-drop-out in ons onderwijssysteem en in relatie daarmee, het voorkomen van jeugddelicten waardoor een minderjarige tussen 12-18 jaar strafbare feiten c.q. overtredingen pleegt, waarvoor in de justitiële keten taakstraffen worden opgelegd (Halt-feiten).

Voo rmeer informatie download aangehechte Persbericht: Stagiaires hebben nu ook een plek bij de overheid.