Startnotitie “Future of Work” aangeboden aan Minister Hensley Koeiman - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn
 

Startnotitie “Future of Work” aangeboden aan Minister Hensley Koeiman

Geplaatst op 22 06 2018

Willemstad, 22 juni 2018 – Een startnotitie die werd vastgesteld door een door de Sociaal – Economische Raad (SER) gezamenlijk met Sector Arbeid van SOAW op 12 juni 2018 gorganiseerde technische werksessie waaraan experts uit de wetenschap, het maatschappelijk middenveld, het onderwijs, de publieke, private als ook de vakbeweging hebben deelgenomen werd aangeboden aan Minister Hensley Koeiman van SOAW op vrijdag 22 juni.

De notitite, waarvoor tijdens een eerste werksessie op 22 mei 2018 het startsein werd gegeven, dient als raamwerk ten behoeve van de berichtgeving aan de International Labour Organization (I.L.O.) die het thema “The Future of Work” heeft gekozen ter gelegenheid van de viering van haar honderjarig bestaan in 2019.

In een vervolgdocument zullen de in de notitie aangereikte kaders en uitgangspunten nader worden uitgediept en gestaafd met data en overig empirisch materiaal. Minister Hensley Koeiman is voornemens de notitie ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Ministers.