Statement van Minister President Rhuggenaath in verband met het werkbezoek van Staatssecretaris Knops - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Statement van Minister President Rhuggenaath in verband met het werkbezoek van Staatssecretaris Knops

Geplaatst op 01 09 2020

Dinsdag 1 september 2020

Geachte bevolking van Curaçao,

Ik beschouw dit als een belangrijk moment om enkele gedachten met u te wisselen en zodoende meer transparantie te geven over het proces om tot een akkoord te komen met Nederland voor financiële steun. Zoals bekend zal Staatssecretaris de heer R. Knops op 2 en 3 september 2020 een werkbezoek afleggen op Curaçao. Tijdens zijn bezoek zal er gesprekken worden gevoerd met Gouverneur mw. L. George-Wout, met mij, maar ook zal hij o.a. enkele sociale partners bezoeken.

Het is een realiteit dat ons land zich in een precaire situatie bevindt en dat we grote sociaaleconomische uitdagingen hebben. Bovendien ervaren we een groei in het aantal lokale COVID-19 besmettingen, die sociaaleconomische gevolgen met zich mee kan brengen. Ondanks deze moeilijke situatie is het Curaçao tot nu toe gelukt om een groot aantal banen te behouden, individuele ondernemers te ondersteunen en verlichting te geven door bijvoorbeeld sociale kaarten uit te geven aan mensen binnen onze gemeenschap die dit het hardst nodig hebben. Gelukkig stonden we er niet alleen voor; Nederland heeft ons hierin geholpen en we zijn dankbaar hiervoor.

Het is van enorm belang dat wij in de komende periode het hoofd weten te bieden aan de uitdagingen die we momenteel ondervinden en dat de regering de nodige steun kan blijven geven aan onze gemeenschap. Terwijl we hard bezig zijn om onze economie weer een impuls te geven, onze toeristische sector nieuw leven in te blazen, projecten te starten die voor meer economische verlichting moeten zorgen en banen te scheppen, hebben we dringend financiële steun nodig.  Het is een realiteit dat we dit niet alleen kunnen doen en hulp nodig hebben. Zoals reeds bekend heeft Nederland in dit kader hulp aangeboden onder enkele voorwaarden.

Een van de voorwaarden is de oprichting van een Caribische Hervormingsentiteit (CHE) door middel van een consensuswet en de uitvoering van een landspakket met structurele hervormingen. Daarnaast moeten we op 1 september rapporteren in hoeverre we hebben kunnen voldoen aan de voorwaarden behorende bij de tweede tranche. Wat betreft de voorwaarden verbonden aan de voortzetting van financiële steun, moet ik vermelden dat Curaçao gesprekken voert met Nederland over de inhoud van de consensuswet betreffende het instituut en het landspakket.

Specifiek wat betreft het Landspakket heeft Curaçao niet veel bezwaar tegen de voorstellen in het pakket. Integendeel, het Landspakket weerspiegelt in grote lijnen hetgeen Curaçao zelf heeft voorgesteld in zijn groeistrategie en vervolgens in het hervormingsprogramma. We zijn in gesprek met Nederland over de hervormingsentiteit, speciaal over hoe het wetsvoorstel past in onze wetten en de bevoegdheden van deze hervormingsentiteit.

We willen gebruik maken van het bezoek van de staatssecretaris om samen tot een resolutie te komen over de punten die voor hen – maar ook voor ons – belangrijk zijn om de volgende stap te zetten en de dringende financiering, die nodig is als gevolg van de crisissituatie veroorzaakt door de globale pandemie COVID-19, te verzekeren. Ik heb er altijd voor gepleit dat we samen tot een oplossing moeten komen. Vooral in deze momenten denk ik dat Curaçao en Nederland elkaar moeten vinden om samen te werken aan het welzijn van onze bevolking.

Ik ben ervan overtuigd dat Staatssecretaris Knop deze mening deelt! Ik zal u blijven informeren over het resultaat van de gesprekken.

Eugene Rhuggenaath

Minister-President van Curaçao