Stichting Funditut uitvoerder deel 2 'Un Komienso Nobo' - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Justitie
 

Stichting Funditut uitvoerder deel 2 ‘Un Komienso Nobo’

Geplaatst op 17 03 2022

WILLEMSTAD – De Regering van Curaçao is op grond van een getekend convenant met Nederland (Defensie) verantwoordelijk voor het uitvoeren van fase 2 van het project “Un Komienso Nobo” zijnde leerwerktrajecten. De financieringsovereenkomst tussen het Criminaliteitsbestrijding Fonds en de stichting Funditut is op 14 maart 2022 getekend. Deze stichting is als beste uit de onlangs gehouden openbare aanbesteding gekomen.

Voor de uitvoering van fase 2 ‘Leerwerktrajecten’ heeft de overheid van Curaçao op 27 januari 2022 een advertentie gepubliceerd in verschillende dagbladen op zoek naar een organisatie die deze fase kan uitvoeren. De laatste dag waarop een organisatie een plan van aanpak en een begroting kon inleveren was 10 februari 2022. Op 14 februari 2022 is een informatiesessie gehouden voor alle geïnteresseerden die een plan van aanpak en/of begroting hebben ingeleverd. Een totaal van 12 projecten zijn doorgegaan in de openbare aanbesteding. Het team verantwoordelijk voor de openbare aanbesteding heeft op 16 februari 2022 alle organisaties geëvalueerd op grond van een aantal criteria’s afgeleid van het programma van eisen.

Nadat de organisatie met de hoogste score was geïdentificeerd namelijk Funditut, zijn er 2 vrijblijvende toelichtingsgesprekken gehouden. De organisaties die de openbare aanbesteding niet hebben gewonnen zijn op 23 februari 2022 hierover geïnformeerd. Funditut is toen ook geïnformeerd dat zij de hoogste score had en dat het verantwoordelijke selectie team, Funditut heeft voorgesteld als externe organisatie voor de uitvoering van de leerwerktrajecten.

Op 1 maart zijn de resultaten van het gunningsadvies ondertekend en aangeboden aan de Raad van Ministers van afgelopen woensdag. Nadien is Funditut officieel geïnformeerd dat de stichting de aanbesteding heeft gewonnen. Gezien de ervaringen met soortgelijke trajecten in het verleden voor wat betreft de financiering is besloten om de kosten van dit project onder de 3 deelnemende ministeries te verdelen en tevens om het Criminaliteitsbestrijdingsfonds de begroting van het project te laten beheren conform het geaccordeerde plan van aanpak door de Raad van Minister op 1 december 2021. Hierdoor is de financieringsovereenkomst tussen het Criminaliteitsbestrijdingsfonds en Funditut getekend. De overheid van Curaçao bedankt alle organisaties die interesse hebben getoond in dit project en realiseert zich dat al deze organisaties goed werk verrichten voor deze doelgroep op Curaçao.

 

 

v.l.n.r. mw. Juliana Frederick samen met de Secretaris-Generaal van het Ministerie van Justitie mw. Desiree Lai-Promes tevens belast met het Criminaliteitsbestrijdingsfonds, mw. Mariëla Thode medewerker van het fonds en programmamanager mw. Sachalyn de Sousa na het ondertekenen van het financieringsovereenkomst voor het project Un Komienso Nobo.