Stijging van brandstofprijzen om lokale levering te blijven garanderen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Economische Ontwikkeling
 

Stijging van brandstofprijzen om lokale levering te blijven garanderen

Geplaatst op 30 07 2020

WILLEMSTAD – Gedurende de laatste vergadering van de Ministerraad heeft de Regering van Curaçao besloten over aanpassing van de brandstofprijzen. Het besluit hierover is genomen op basis van een berekening van de noodzakelijke onkosten om lokale levering van brandstof te blijven garanderen, zoals gepresenteerd door het Bureau Telecommunicatie & Post (BT&P). Op basis hiervan introduceert de Regering een stijging van de prijzen van verschillende brandstofproducten voor lokaal gebruik, die van kracht wordt op 4 augustus 2020.

Vanaf het begin van dit jaar heeft het Ministerie van Economische ontwikkeling, dat belast is met de energiesector, een ‘contingency plan’ gepresenteerd, dat levering van brandstof voor lokaal gebruik moet waarborgen nadat de raffinaderij stopt met het verwerken van olie. Het plan houdt een berekening in van operationele kosten van enkele onderdelen van de raffinaderij  voor een periode van 6 maanden, wat de periode is waarvoor voorzien was dat de raffinaderij inactief zou zijn in afwachting van een nieuwe operator. Dat heeft geresulteerd in een opslag op de brandstofprijs die in februari 2020 is doorgevoerd.  Terwijl er verdere inspanningen geleverd worden om een nieuwe operator te vinden, heeft de Regering van Curaçao de verantwoording om het ‘contingency plan’ te continueren om lokale levering te waarborgen tot de raffinaderij weer volledig operationeel is.

De Minister van Economische Ontwikkeling, dhr. Steven Martina, heeft aangegeven dat hij zich bewust is dat deze stijging een impact op het dagelijks leven van de Curaçaose gemeenschap zal hebben, zeker in de huidige moeilijke tijden.  Echter, het besluit om de brandstofprijs licht te verhogen is niet zondermeer genomen. Dit is gebaseerd op exacte berekeningen, rekening houdend met de onkosten gerelateerd aan het voorzetten van het ‘contingency plan’.  Alle inspanningen zijn geleverd om de levering van benzine, gas en andere olieproducten te garanderen en dientengevolge het functioneren van ons land. De regering van Curaçao zal naarstig blijven werken aan opties om de onkosten verbonden aan de levering van brandstof aan onze gemeenschap te minimaliseren.

In de komende periode zal het Bureau Telecommunicatie & Post de nieuwe tarieven publiceren voor de verschillende olieproducten en ook voor water en elektra. De gemeenschap kan kennis nemen van de nieuwe tarieven in de lokale kranten of door de website van BT&P te bezoeken, www.btnp.org.

Voor een algemeen beeld van de aangepaste prijzen:

Lijst brandtofprijzen per 4 augustus 2020
Prijzenlijst water en electra per 4 augustus 2020

EINDE persbericht
——————

NOTITIE:
Voor interviews en meer informatie kan contact worden opgenomen met Minister Steven Martina van het Ministerie van Economische Ontwikkeling.