'Study Permit' voor Canada regelen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

‘Study Permit’ voor Canada regelen

Geplaatst op 12 06 2018

Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) doet haar uiterste best om zowel de gemeenschap, de ouders als de studenten te informeren over belangrijke aspecten met betrekking tot hun vervolgstudie in het buitenland.

Recentelijk heeft de ambassade van Canada, een officiële kennisgeving uitgegeven inzake de gewijzigde procedure voor het aanvragen van immigratiedocumenten voor Canada, die ingaat per 31 juli 2018. Hieruit volgt dat degenen die naar Canada willen reizen, hun immigratiedocumenten volgens een andere procedure moeten regelen. Bij de aanvraag van hun immigratiedocumenten dienen zij ook hun biometrics (vingerprint en pasfoto) persoonlijk in te dienen bij één van de dichtstbijzijnde Canadese Visa Application Centers:

 • Port of Spain, Trinidad and Tobago
 • Santo Domingo, Dominicaanse Republiek
 • Bogota, Colombia
 • Caracas, Venezuela

Er is nog geen vertegenwoordiger van Canada op Curaçao. Alle studenten, die in  Canada willen gaan studeren, moeten hun verblijfsvergunning voor studenten, “study permit”, regelen. Dit geldt niet alleen voor de studenten die zich hebben aangemeld bij de Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC), maar ook voor hen die zelfstandig gaan reizen (freemovers).

Het afreizen naar één van de hierboven genoemde Visa Application Centers brengt extra kosten en veiligheidsrisico’s met zich mee, als elke student individueel en onvoorbereid naar één van de aangewezen landen gaat reizen. Het is ook van belang dat de studenten tijdig hun reisdocumenten regelen, aangezien de tijd dringt dat studenten alle benodigde papieren geregeld moeten hebben. Afstemming tussen het Ministerie van Algemene Zaken (AZ) en het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) en de Canadese autoriteiten, heeft geleid tot de hierna volgende procedure voor de lokale studenten, waarvoor uw aandacht wordt gevraagd.

Lokale studenten hoeven NIET persoonlijk te reizen naar één van de Visa  Application Centers, mits de volgende procedure wordt gevolgd:

 • Lokale studenten zijn tot 31 juli 2018 vrijgesteld van de aanvraag voor een visum.
 • Lokale studenten moeten wel een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning voor studenten (study permit, hierna genoemd: SP) en een Electronic Travel Authorization formulier (ETA).
 • De aanvraag voor een SP wordt volledig online afgerond. Indien deze is goedgekeurd, krijgt de student een bevestiging in de vorm van een zogenaamde “Letter of Introduction”. Bij goedkeuring van de SP wordt ook de ETA automatisch toegekend. Bij aankomst in Canada moet de student de “Letter of Introduction” overhandigen bij de immigratiedienst, waarna de medewerker van de immigratiedienst de SP meteen uitgeeft en deze aan de student overhandigt.
 • Studenten dienen hun aanvraag online in, bij voorkeur zo snel mogelijk, zodat zij hun immigratiedocumenten voorafgaand aan hun reisdatum kunnen regelen.
 • Studenten die langer dan 6 maanden in Canada willen studeren, kunnen via de volgende link hun aanvraag indienen: www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/study-permit/eligibility.html
 • Aanvragen die worden ingediend vóór 31 juli 2018, dus voordat de gewijzigde aanvraagprocedure in werking treedt, hoeven geen biometrics in te dienen.
 • Aanvragen die worden ingediend na 31 juli 2018, dienen wel biometrics in te dienen bij een van de aangewezen Visa Application Centers.

Het is dus van essentieel belang dat alle studenten hun aanvraag zo snel mogelijk regelen en zeker niet op of na 31 juli 2018. Studenten die hun aanvraag niet tijdig indienen, zullen wel persoonlijk naar één van de aangewezen landen moeten reizen. 

Wij verzoeken daarom aan alle studenten om goede kennis te nemen van deze informatie. Alle studenten die assistentie of aanvullende informatie nodig hebben bij het bovengenoemde proces, kunnen terecht bij de SSC. De SSC is dagelijks geopend van maandag tot en met vrijdag van 8:00 uur tot en met 16:00 uur non-stop.

Contactpersoon bij de SSC:

De heer Gerineldo Job

Hoofd Afdeling Toekennen

Telefoon: 5999-465 8480

Email: info@ssc.cw