Subjectieve armoedegrens voor Curaçao bedraagt per 1 januari 2018 2037 gulden per maand voor een representatief huishouden van 1 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Bestuur, Planning & Dienstverlening
 

Subjectieve armoedegrens voor Curaçao bedraagt per 1 januari 2018 2037 gulden per maand voor een representatief huishouden van 1

Geplaatst op 21 10 2019

Subjectieve armoedegrens voor Curaçao bedraagt per 1 januari 2018 2103 gulden per maand voor een representatief huishouden van 1 volwassene en 2 minderjarige kinderen.

 Heden publiceert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) de uitkomsten van de berekeningen van de subjectieve armoedegrens voor Curaçao. De subjectieve armoedegrens onderscheidt zich van de objectieve armoedegrens in die zin dat de objectieve benadering armoede definieert aan de hand van de opinie van experten. In de subjectieve benadering geven respondenten hun mening over de situatie van hun huishouden ten aanzien van de mate van welzijn (al dan geen armoede). Het gaat dus om de perceptie van de respondenten over armoede. De subjectieve armoedegrens wordt gedefinieerd als het inkomensniveau waarbij een huishouden nog net in staat is om in de maandelijkse basisbehoeften te voorzien. Met basisbehoeften wordt bedoeld: Voedsel, kleding en wonen (huur of de huurwaarde, hypotheek, gas, water, elektriciteit en verzekeringen voor de woning) en andere noodzakelijke aspecten die voor het dagelijkse leven vereist zijn (zoals vervoer, vuilophaaldienst).

 Gebruikte methodologie

In 2016 heeft het CBS een Budgetonderzoek uitgevoerd. Als onderdeel van dit huishoudonderzoek is een aparte vragenlijst opgenomen om de opinie van respondenten over hun levenssituatie te meten. Bij het meten van subjectieve armoede wordt doorgaans gebruik gemaakt van de volgende benaderingen: een kwalitatieve benadering en een materiële (inkomens-)benadering. In de kwalitatieve benadering worden vragen gesteld die betrekking hebben op de perceptie van de respondent over het welzijnsniveau van het huishouden of de mate van satisfactie met de levenssituatie. Een voorbeeld van de materiële benadering zijn de zogeheten minimum inkomensvragen, die bedoeld zijn om de respondent zijn of haar mening te laten geven over wat hij of zij als voldoende inkomen (het minimum) beschouwt waar het huishouden per maand mee rond kan komen.

 Uitkomsten

De armoedegrens voor een representatief huishouden (één volwassenen en twee minderjarige kinderen) bedraagt per 1 januari 2016 Naf. 2070,-  per maand.

 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de armoedegrens per type huishouden.

 

Subjectieve Armoedegrens Curaçao naar type   huishouden (ANG per maand): 2016-2018

Huishoudtype

Subjectieve armoedegrens

 

 

 

1 Jan’16

1 Jan’17

1 Jan’18

Twee volwassenen en twee kinderen

 

 

2717

2717

2761

Eenpersoons huishouden

 

 

1294

1294

1315

Twee volwassenen

 

 

1941

1941

1972

Een volwassene en één kind

 

 

1682

1682

1709

Een volwassene en twee kinderen

 

 

2070

2070

2103

Twee volwassenen en één kind

 

 

2329

2329

2366

Drie volwassenen

 

 

2588

2588

2629

CBS heeft de subjectieve armoedegrens bepaald per   juni 2016 met resultaten van het Budgetonderzoek

Voor de daarop volgende jaren is de armoedegrens   geïndexeerd met de inflatie ratio van het vorige jaar (december)

 Jaarlijkse aanpassingen

Geadviseerd wordt om de armoedegrens jaarlijks aan te passen op grond van de gestegen kosten van levensonderhoud, zoals deze blijkt uit de ontwikkeling in het Consumenten prijsindexcijfer dat door het CBS wordt berekend.

 Voor een uitgebreide analyse over dit onderwerp verwijzen wij u naar de publicatie “Armoedegrens : een subjectieve benadering” die gratis gedownload kan worden van de homepage van de website van het CBS www.cbs.cw