Succesvol bezoek aan de OAS General Assembly - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Succesvol bezoek aan de OAS General Assembly

Geplaatst op 30 06 2019

WILLEMSTAD – Op donderdag 27 en vrijdag 28 juni vond de 49ste Algemene Vergadering van de Organisatie van Amerikaanse States (OAS) plaats in Medellin, met aanwezigheid van Minister-president Rhuggenaath als delegatieleider van het Koninkrijk der Nederlanden.

De Algemene Vergadering van de OAS is het belangrijkste orgaan van de OAS waar o.a. prioriteiten van de organisatie worden bepaald. Het Koninkrijk der Nederlanden is een permanente waarnemer van de OAS. Thema dit jaar was: “Innovating to Strengthen Hemispheric Multilateralism”. De Premier heeft een korte toespraak hierover gehouden tijdens een ontmoeting van de permanente waarnemer met de OAS-leden.

Tijdens de Algemene Vergadering domineerde Venezuela opnieuw de agenda. In het kader hiervan heeft de OAS Working Group haar rapport over de impact van de Venezolaanse migranten/vluchtelingen op de regio gepresenteerd. Voor dit rapport heeft de OAS Working Group, onder leiding van Dr. David Smolansky, meerdere bezoek aan de regio gebracht, waaronder een recent bezoek aan Curaçao. Minister-president Rhuggenaath heeft tijdens deze sessie een interventie gehouden.

Er is ook een resolutie over Venezuela geadopteerd dat ingaat op een vreedzame oplossing voor de situatie in Venezuela door o.a. vrije en eerlijke presidentiële verkiezingen te houden. Veel emoties barste los na de stemming (19 landen voor, 8 landen tegen en 6 landen hebben zich onthouden).

Tijdens zijn bezoek aan Medellin had Minister-president Rhuggenaath ook een hartelijke ontmoeting met President Ivan Duque van Colombia. Er is gesproken over verschillende onderwerpen van gemeenschappelijk belang voor verdere samenwerking tussen Curaçao en Colombia op het gebied van handelsbevordering, inclusief ‘orange economy’, culturele uitwisseling, justitiële samenwerking in het kader van grensoverschrijdende criminaliteit en onderwijs. Op uitdrukkelijk verzoek van President Duque bracht Premier Rhuggenaath een bezoek aan “Servicio Nacional de Aprendizaje” (SENA) en Antiqua, waarbij de Premier verschillende presentaties kreeg over hoe in Colombia studenten aan de hand van praktijksituaties en simulaties geschoold worden voor apotheker-assistenten, chirurgie, tandheelkunde en gastronomie. Eerder dit jaar bezocht Minister Koeiman al eerder een SENA centra en wordt er thans gewerkt aan een samenwerkingsakkoord tussen Curaçao en SENA.

De Minister-president heeft ook overleg gevoerd met de Colombiaanse minister van Buitenlandse Zaken, dhr. Carlos Holmes Trujillo, waarbij er onder ander is gesproken over de Venezolaanse situatie, het vredesakkoord met FARC en de bestrijding van terroristische groeperingen.

Ook heeft de Premier gesprekken gevoerd met Julio Burgos, gedeputeerde, en Carlos Vecchio, Ambassadeur van Venezuela in Washington, over de situatie in Venezuela en de gevolgen voor Curaçao, waaronder de raffinaderij.

Verder had de Premier ontmoetingen met de Minister van Buitenlandse Zaken van Guyana, mw. Karen Cummings, met de Minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel van Barbados, dhr. Jerome Walcott, met de Minister van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel van Jamaica, Kamina Johnson Smith, met de Ambassadeur belast met Buitenlandse Bilaterale Politiek van de Dominicaanse Republiek, dhr. Jose Blanco, met de Minister van Nationale Mobilisatie, Sociale Ontwikkeling, Familie, Gehandicapten en Jeugd van Sint Vincent en de Grenadines, met de Minister van Buitenlandse en CARICOM Zaken, dhr. Dennis Moses.

De onderwerpen tijdens deze ontmoetingen gingen over het verder verstevigen van de bilaterale relaties, mogelijke samenwerkingsverbanden op diverse terreinen, geassocieerd lidmaatschap van Curaçao bij CARICOM, de Venezolaanse crisis. Ook heeft Premier Rhuggenaath gesproken met Ambassadeur Anne de la Blache van Frankrijk over eventuele betrokkenheid van Curaçao bij Franse projecten in het kader van klimaatverandering. Voorts heeft Premier Rhuggenaath kennisgemaakt met de waarnemend Regionale Directeur van de Internationale Federatie van de Rode Kruis (IFRC), die later deze week een bezoek zullen brengen aan Curaçao.

De Premier kan terugkijken op een geslaagde deelname aan de OAS waarbij met meerder landen afspraken zijn gemaakt voor samenwerkingsverbanden.


Samen met president Ivan Duque van Colombia.

Met de Minister van Buitenlandse Zaken van Guyana, mw. Karen Cummings.

Bezoek aan “Servicio Nacional de Aprendizaje” (SENA).


Overleg met de Colombiaanse minister van Buitenlandse Zaken, dhr. Carlos Holmes Trujillo.

Interventie van minister-president Rhuggenaath tijdens een presentatie van het rapport van de OAS Working Group over de impact van de Venezolaanse migranten/vluchtelingen op de regio gepresenteerd.


Met de Minister van Nationale Mobilisatie, Sociale Ontwikkeling, Familie, Gehandicapten en Jeugd van Sint Vincent en de Grenadienen en de Minister van Buitenlandse en CARICOM Zaken, dhr. Dennis Moses.


Met de Ambassadeur belast met Buitenlandse Bilaterale Politiek van de Dominicaanse Republiek, dhr. Jose Blanco.


Gesprekken met onder meer Julio Burgos, gedeputeerde, en Carlos Vecchio, Ambassadeur van Venezuela in Washington, over de situatie in Venezuela en de gevolgen voor Curacao.


Delegatie van Curaçao.