Tijdelijke uitbreiding capaciteit FOL-personeel in kader van anti-drugsoperaties in de Caribische regio - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Tijdelijke uitbreiding capaciteit FOL-personeel in kader van anti-drugsoperaties in de Caribische regio

Geplaatst op 19 06 2020

WILLEMSTAD – Internationale samenwerking is cruciaal in de strijd tegen drugshandel en transnationale misdaad. Eerder dit jaar werd bekend dat de Verenigde Staten van Amerika hun anti—drugsoperatie in de regio zou intensiveren. Het betrof een reeds geplande anti-drugsoperatie in de Caribische regio. Het Koninkrijk is een van de 22 partners die onderdeel uitmaken van de Joint Interagency Task Force – South (JIATF-South) waarbinnen wordt samengewerkt om drugssmokkel tegen te gaan. De regering ondersteunt dit soort anti-drugsoperaties. Ook Curaçao heeft er baat bij dat de georganiseerde misdaad wordt aangepakt.

Sinds 2 maart 2000 geldt het Verdrag inzake samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende toegang tot en gebruik van faciliteiten in de Nederlandse Antillen en Aruba voor drugsbestrijding vanuit de lucht. Op grond van dit verdrag maken Amerikaanse vliegtuigen gebruik van de zogenaamde forward operating locations (FOL) op de luchthavens van Curaçao en van Aruba. Het verdrag geeft uitsluitend toestemming voor het uitvoeren van vluchten ten behoeve van surveillance, monitoring en het opsporen van drugstransporten. De vluchten worden onbewapend uitgevoerd.

Vanwege een relatief omvangrijke stijging in het aantal kilo’s drugs dat onderschept is de afgelopen periode, zal de capaciteit van de FOL tijdelijk worden uitgebreid.  Tussen oktober 2019 en december 2019 zijn bijvoorbeeld 12.060 kilo cocaïne en 184 kilo marihuana met een waarde van meer dan US$ 314 miljoen onderschept en tussen mei 2020 en juni 2020 is al ongeveer 8.269 kilo drugs met een geschatte waarde van US$ 219 miljoen onderschept. De tijdelijke uitbreiding zal gaan om vier vliegtuigen, te weten een E-3 Sentry (AWACS), een E-8 Joint STARS (JSTARS) en twee tankvliegtuigen. Voor de operationalisering van deze toestellen zullen ongeveer 150 bemannings- en onderhoudspersoneel over een paar maanden verspreid de FOL versterken.

De regering wil nogmaals benadrukken dat deze anti-drugsoperatie te maken heeft met toename van de drugshandel in de Caribische regio en dat zij niet zal toestaan dat haar grondgebied gebruikt wordt voor andere acties dan die in het kader van de drugsbestrijding benodigd zijn.

Gedurende de eerste twee weken zijn de Amerikanen gehouden te voldoen aan de COVID-19 afspraken en protocollen.