Tijdens herdenking op 4 mei is er stilgestaan bij vrijheid van keuze - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Tijdens herdenking op 4 mei is er stilgestaan bij vrijheid van keuze

Geplaatst op 04 05 2019

WILLEMSTAD – Herdenkingsceremonieën op 4 mei culmineerden in een handeling om oorlogsslachtoffers te eren door kranslegging namens de Koninkrijksregering, de Regering van Curaçao, de Koninklijke Marine en VKC bij het Oorlogsmonument te Waaigat, daarna bij de Militaire Begraafplaats aan de Roodeweg. Tijdens de ceremonies zijn de slachtoffers in verschillende oorlogen en vredesmissies herdacht en geëerd. Tijdens de ceremonies op 4 mei, dag van de Patrimoniale Opoffering was het thema in de toespraken ‘kiezen in vrijheid’.

De aanwezigen bij de ceremonie te Waaigat waren: Waarnemend Gouverneur Mw. Kenepa Romer, Minister-President Rhuggenaath, Kommandant der Zeemacht de heer De Vin en VKC-Kommandant de heer Gibbes. Verschillende families van oorlogsslachtoffers, vertegenwoordigers van verschillende organisaties, ouderen die oorlogsperiodes hebben meegemaakt en veteranen waren aanwezig.

Tijdens de Waaigatceremonie declameerde mw. S. Hart-Maharaj haar gedicht ‘Den Tur Libertat’ met nadruk op hedendaagse vrijheid. ‘We zijn een natie met veel mogelijkheden. We kunnen in alle rust kiezen en onze mening met elkaar delen.’ In haar gedicht gaf Hart aan dat een tijd zoals deze niet meer is dan een droom.

Minister-president Rhuggenaath benadrukte de verantwoordelijkheid die vrijheid met zich meebrengt. ‘Wat doet u met de vrijheid van meningsuiting? Gebruikt u deze om mensen op te voeden, te ontwikkelen of om mensen te beledigen?’ De minister-president deed een beroep op de gemeenschap om door middel van acties de mensen te eren die hun vrijheid hebben opgegeven zodat we altijd de beste keuzes kunnen maken. ‘Laten we waarde hechten aan anderen en waarde creëren terwijl we onze vrijheid bewust leven.’

 Dominee Van der Berg sprak over de viering van het einde van de Tweede Wereldoorlog op 5 mei. We kunnen 5 mei niet vieren zonder eerst (de oorlog) te herdenken. Als we vrijheid willen vieren, moeten we eerst stilstaan bij degenen die het leven hebben verloren voor die vrijheid.

 Na de ceremonie bij het Oorlogsmonument te Waaigat werd de herdenking voortgezet bij de Militaire Begraafplaats te Roodeweg. Er werd een krans gelegd bij acht verschillende graven, een ervan was van Abelario Makaai. Deze Boneriaan verloor het leven op Aruba. In zijn toespraak stond predikant Norbert de Kooter stil bij oorlogsgeweld waarin de heer A. Makaai en twee Curaçaoënaars, de heer Frederico Panneflek en de heer Charles Debrot, het leven verloren. De Kooter stond stil bij hun leven. Het einde van hun leven is niet het einde van de hele geschiedenis omdat oorlogsgeweld niet wint maar vrijheid wel. De beste manier om eer en respect te geven aan degenen die het leven hebben verloren is om vrijheid te gebruiken voor het goede.