Toespraak Minister-President Rhuggenaath bij Conferentie “Bon bini for Business - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Toespraak Minister-President Rhuggenaath bij Conferentie “Bon bini for Business

Geplaatst op 25 06 2018

Sociëteit de Witte – 21 juni 2018

– Collega Minister-President Mark Rutte
– Onze Minister van Economische Ontwikkeling dr. Steven Martina
– Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops
– Gevolmachtigde Minister Anthony Begina en Plv Gev.Min Eunice Eisden
– Zeer geachte genodigden
– Beste vrienden
– Dames en heren…

Het is een geweldige eer om deze ‘first of its kind’ investeringsbijeenkomst samen met collega Mark Rutte vandaag te leiden.

Mark, je hebt het in 2016 al geëxpliciteerd: “ik wil graag zaken doen met Curaçao.”
Voor als het nog niet duidelijk was, dan hoop ik dat na vandaag er geen twijfel over blijft, Curaçao wil ook graag zaken doen met Nederland.

Ik heet allen aanwezig een warme bon biní, welkom, op deze bijeenkomst, maar vooral ook “Bon Biní for Business op Curaçao!”

Dit is het begin van een nieuwe hoofdstuk, maar het is een relaas al heel lang in de maak en al vaak gevisualiseerd.

In dit nieuwe hoofdstuk van het verhaal, zijn wij ons ervan bewust dat er in vorige paragrafen heel vaak werd stil gestaan bij constitutionele, bestuurlijke en financiële aangelegenheden en uitdagingen, en dat er vaak gesproken werd over intenties en plannen en niet genoeg werd gedemonstreerd door daden.

Maar ook in dit spannend koninkrijksverhaal, komt er een wending…een wending naar een diepere, zinvolle en zakelijke samenwerking die katalysatoren zullen zijn voor een nieuwe economie voor Curaçao en een nieuwe horizon voor het Nederlands bedrijfsleven.

Nauwere koninkrijkssamenwerking is één van de door mijn regering gestelde doelen omdat ik geloof in ‘1 kingdom, 4 countries that is stronger together’, vooral op economisch gebied. Het is in ons beider belang.

Er liggen kansen voor Nederland om te benutten en om verder te groeien als één van ’s werelds ‘leading entrepreneural nations’ door samen op te trekken en de unieke karakteristieken van “One Kingdom in two continents” aan de wereld te tentoonstellen. Voor Curaçao is het belang van wederzijdse bedrijvigheid en schaalvergroting enorm en biedt dit de impuls voor een nieuwe economie op weg naar 2030.

Een nieuwe economie die bijdraagt aan de visie die ik heb voor mijn land Curaçao;
een geweldige plaats om te leven, studeren, genieten, werken en ondernemen vanwege zijn dynamische, innovatieve en duurzame economie en een inclusieve samenleving die burgers stimuleert hun maximale potentieel te realiseren en zo ook het wereldpotentie van het eiland.

Een nieuwe economie met meer arbeidsplaatsen, groei in ons BNP, stijgende bezoekersaantallen en ondernemende kennismigranten. Een nieuwe economie waar innovatie en ambitie de sleutels zijn en waar respect voor natuurlijke hulpbronnen centraal staat. Een nieuwe economie die daadwerkelijk ook bijdraagt aan gedeelde welvaart en welzijn van alle bewoners van Curaçao.

Hoe vertaalt dit dan allemaal naar u hier aanwezig en welke rol kunt u hierin spelen?

Als wij een optelsom maken van de synergetische voordelen, dan is komen wij uit op:
“1 +1 =3”, ofwel Nederland + Curaçao = the winning combination.

Nederland staat immers bekend om zijn innovatie, handelsgeest en sociaal-maatschappelijk manier en model van zaken doen. Curaçao staat bekend om onze strategische ligging, de culturele affiniteit die er bestaat met het Latijns-Amerikaanse vasteland en nabijgelegen eilanden, de uitstekende havenfaciliteiten en de garanties voor investeerders van ons rechtssysteem, om maar een paar redenen te noemen waarom het Nederlandse bedrijfsleven vanuit Curaçao gemakkelijk winstgevende commerciële activiteiten kan ontplooien in onze regio. 1+1 = 3 dus.

Gedacht moet worden aan de internationale Nederlandse projectervaring, gerenommeerde kennisinstellingen en de innovatieve drive van het Nederlandse bedrijfsleven gekoppeld aan de Curaçaose connectiviteit met omliggende landen, zijn meertalige en direct inzetbaar deel van de bevolking en een ideale geografische ligging die als ‘gateway’ kan dienen voor een potentieel bereik van meer dan 651 miljoen mensen indien je de cijfers van het Caribisch gebied, Centraal- en Zuid Amerika bij elkaar optelt.

Om terug te komen op die wending in het koninkrijksverhaal. Er is geen moment meer opportuun dan vandaag, dan NU, om die optelsom eindelijk te maken.

Laten we nu de verbindingen leggen om optimaal gebruik te maken van de eeuwenoude relatie met elkaar. Laten wij nu concrete invulling geven aan koninkrijkssamenwerking en het gewin voor alle partijen.

Ik ben verheugd dat TNO, een gerenommeerd kennisinstituut het vertrouwen in de toekomst samen met het land Curaçao invulling geeft. Wij zullen dan ook zo dadelijk een MOU met TNO ondertekenen om deze samenwerking te bezegelen.

Vandaag wordt ook een unieke partnerschap gesloten met de Port of Rotterdam, waarbij beide partijen de voordelen van haar zakenpartner ten volste gaat exploreren en uitbaten.

Wij kijken ook naar ‘best practices’ uit Nederland zoals Brainport Brabant/Eindhoven voor de wijze waarop we onze economie een ‘jump-start’ kunnen geven. Natuurlijk kunnen wij geen ‘copy and paste’ toepassen van Nederlandse cases, maar wel een op de lokale situatie toegesneden versie.

Ook met name voor het MKB die aan de andere kant van de oceaan aan de slag willen is Curaçao er om een pivotale rol te spelen.

Ik ben trots op de mooie mix van organisaties van zowel de private als publieke sectoren van Curaçao die gedurende deze week met verschillende bedrijven en personen gesprekken zijn aangegaan over het zakendoen op Curaçao. U kunt vandaag en de tijd die hierna volgt, volop gebruik maken van de contacten die u gemaakt heeft en zo ook uw organisatie verder te doen groeien.

Zakendoen in ons deel van de wereld is een kwestie van lange adem, en een beetje doorzettingsvermogen. Maar zoals in de rest van de wereld, gaat het ook om onderhouden van goede relaties met de relevante publiek en private stakeholders en om vertrouwen in elkaar.

Ik hoop vandaag een grote stap te maken in het creëren en verdiepen van deze langdurige en productieve relaties en het vergroten van vertrouwen.

Wat kunnen jullie van ons verwachten? De drive binnen het kabinet Rhuggenaath is groot om van de grootste uitdagingen, spectaculaire kansen te maken. We werken samen met daadkracht aan de toekomst die ik zonet heb geschetst. Wij geloven in de kracht van het Koninkrijk. En wij staan open voor uw investeringen en die van de rest van de wereld, wat dat is immers hoe wij zullen slagen om onze visie voor een nieuwe economie en welvarende samenleving te realiseren. Het is geen stip op de horizon, maar een zichtbare milestone binnen ons bereik op weg naar 2030.

We willen het Nederlands meesterwerk beschilderen met Caribisch kleuren.

Ik ben dankbaar voor de steun van Minister-president Rutte ook voor het realiseren van deze waardevolle dag en ook dankbaar voor de geweldige interesse van het bedrijfsleven.

Deze conferentie is de aftrap voor een vervolgconferentie op Curaçao en wij hopen u allen namens mijn regering en de burgers van Curaçao ook dan te verwelkomen om zaken te doen.

This story continues! U heeft heeft vandaag gezien! Something is happening in Curaçao, Be Part Of It. Jullie zijn van harte welkom, Bon Biní!