Toespraak van de Gouverneur ter gelegenheid van Koningsdag 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries
 

Toespraak van de Gouverneur ter gelegenheid van Koningsdag 2022

Geplaatst op 27 04 2022

Lieve landgenoten,

Vandaag vieren we Koningsdag. De 55ste verjaardag van onze vorst Willem- Alexander. Wij wensen hem een fijne verjaardag met zijn gezin en een plezierige viering. Dit jaar staat Koningsdag in het teken van verbondenheid. Een passend thema, want met de viering van de verjaardag van de Koning, ook in ons deel van het Koninkrijk, bevestigen we onze band met het Koningshuis. Het is voor mij een eer en genoegen om u allen in verband met deze viering te mogen toespreken. 

De pandemie die ons de afgelopen jaren zo in de ban heeft gehouden lijkt  op Curaçao onder controle. De maatschappelijke gevolgen daarvan ondervinden we helaas nog altijd. De pandemie heeft onze economische basis stevig aangetast en heeft de zwakke plekken, vooral in sociale en economische zin, aan het licht gebracht. De gevolgen van de crisis zouden echter nog vele malen erger zijn als we de band met het Koninkrijk niet hadden. 

Ook voor de toekomst bestaat de bereidheid om binnen het kader van ons  Koninkrijk steun te blijven bieden om er als land weer bovenop te komen. Die steun is erop gericht Curaçao weerbaar te maken en ons land de gelegenheid te bieden om zo spoedig mogelijk op eigen kracht de verworven autonomie waar te maken. Over de wijze waarop dat moet gebeuren wordt dezer dagen overleg gevoerd. En dat is een goede zaak; want we moeten naar elkaar blijven luisteren en met elkaar in gesprek blijven met maar één doel voor ogen: het dienen van onze bevolking. De regering staat voor de moeilijke opgave om noodzakelijke hervormingen door te voeren. Het is onvermijdelijk dat heilige huisjes daarmee worden geraakt. Mijn hoop en verwachting voor u, burgers van Curaçao, is dat we de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunnen zien. Uiteraard ben ik, als vertegenwoordiger van de koning en vertegenwoordiger van de regering van het Koninkrijk niet geheel objectief. Ik hoop dat u mij dat, vooral vandaag op Koningsdag, vergeeft. Maar ik ben bovenal Yu di Korsou!

Ik  ben ervan overtuigd dat de potentie voor hervormingen binnen ons volk aanwezig is. Daar zit onze kracht. En dat geldt ook voor onze mensen die ervoor hebben gekozen om in een ander land te wonen. Die krachten moeten we mobiliseren. We moeten als land weer aantrekkelijk worden voor onze burgers, zodat zij niet hoeven te vertrekken om het elders beter te krijgen; maar juist kiezen om terug te keren. 

Dit is ook een goed moment om stil te staan bij degenen die zich sowieso altijd  inzetten voor onze samenleving. Vol trots heb ik gisteren 23 mede-burgers van Curaçao namens Zijne Majesteit de Koning, een Koninklijke onderscheiding mogen uitreiken voor hun jarenlange bijzondere verdienste ten behoeve van onze gemeenschap. Graag feliciteer ik de decorandi hierbij nogmaals met hun eervolle onderscheiding. 

Koningsdag 2022 vieren we in verbondenheid met alle onderdanen van het koninkrijk op Aruba, Bonaire, Saba, Statia, Sint Maarten en in Nederland. Mede namens mijn echtgenoot, Herman, breng ik een toast uit op de gezondheid van onze jarige Majesteit en op de verdiensten van onze decorandi. 

Leve de Koning!