Toetsafname EFO-2019 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Toetsafname EFO-2019

Geplaatst op 21 06 2019

Toetsafname EFO-2019
De toetsafname heeft plaats gevonden gedurende de periode van 3 t/m 10 mei 2019. Leerlingen die ziek of afwezig waren bij één of meerdere afnamedagen, kregen van hun schoolbestuur de mogelijkheid om van 13 t/m 16 mei 2019 de toets(en) in te halen. In totaal hebben 1866 leerlingen deelgenomen aan de EFO-toets. Zeventien (17) leerlingen hebben 1 of meerdere toetsonderdelen moeten inhalen. Daarvan is 1 leerlingen niet komen opdagen op zijn inhaaldag. Van de inhaalleerling die niet is komen opdagen, zijn de scores op de gemaakte onderdelen niet meegenomen in de algemene analyse van de resultaten.

Toetsresultaten EFO-2019
De resultaten van de EFO-toets geven over de afgelopen negen jaar een gemiddelde toetsscore weer van 60%. Vorig jaar was het de gemiddelde toetsscore 61%. Dit jaar, het tiende jaar, is het wederom 61%. Voor R&W is de gemiddelde score dit jaar iets lager dan vorig jaar, terwijl de gemiddelde score voor Nederlands weer iets is gestegen en de gemiddelde score voor Papiaments is gelijk gebleven. Om na te gaan wat de oorzaak is van de vooruitgang dan wel achteruitgang is het noodzakelijk om onderzoek te doen, aangezien er nooit identieke toetsen, nooit identieke kandidaten en nooit identieke omstandigheden zijn.

Gemiddelde score
Onderstaand overzicht geeft de behaalde gemiddelde toetscores aan per toetsonderdeel in 2016, 2017, 2018 en 2019 (het totaal aantal te behalen scores per onderdeel is 90).

  EFO  – 2016 EFO  – 2017 EFO – 2018 EFO – 2019
Nederlands  50,87 = 51 45,19 = 45   48,49 = 48   50,72 = 51
Papiaments  64,01 = 64 64,47 = 64  61,31 = 61 60,81 = 61
Rekenen en Wiskunde  54,21 = 54 56,59 = 57  55,61 = 56 53,95 = 54

Advies voortgezet onderwijs
In totaal heeft 26% van de leerlingen een havo-advies gekregen, 67% een vsbo-advies en 6% een ago-advies.