Uitspraak premiër over de laatste ontwikkelingen tussen Curaçao en Nederland - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Uitspraak premiër over de laatste ontwikkelingen tussen Curaçao en Nederland

Geplaatst op 11 10 2020

Beste landgenoten,

Vandaag is het nogmaals aan mij om jullie te informeren over de voortgang van de gesprekken die we aangegaan zijn met Nederland, om een akkoord te bereiken voor financiering en duurzame samenwerking, alsook de steun van het Curaçaose Parlement te krijgen om hier succesvol uit te komen.

Wie had zich kunnen voorstellen dat ons Parlement juist op een dag zo historisch als 10 oktober 2020 – waarop Curaçao 10 jaar autonomie binnen het Koninkrijk der Nederlanden heeft gevierd – een motie heeft goedgekeurd om dit akkoord te steunen. 10.10.20, een uiterst belangrijk moment voor Curaçao, dat het hoogtepunt vormt van diverse uitdagingen waarmee we als land moesten omgaan in de loop der jaren, maar vooral de verschillende geslaagde zaken die we ook vieren.

Na een lange periode van continue en intensieve onderhandelingen is de Curaçaose Regering erin geslaagd tot een aangepast voorstel te komen voor “een entiteit voor hervorming en ontwikkeling”, waarin rekening gehouden wordt met mogelijkheden voor duurzaam herstel van Curaçao en de opbouw van een beter welzijn en ontwikkeling voor iedere burger van Curaçao.

We staan op een kruispunt met veel nieuwe kansen die gecreëerd zullen worden om ons land te kunnen transformeren. Als we ons hiertoe verbinden, zullen we de positieve effecten van deze transformatie de komende 10 of 20 jaar voelen. Naast hervormingen hebben we ook een perspectief op investeringen in onze economie, de sociale ontwikkeling van ons land, kwalitatieve zorg, het belastingsysteem, verhoging van de efficiëntie en effectiviteit van de publieke sector en ook een modernisering van ons onderwijssysteem.

Ik ben het Parlement uitgekomen, waar ik samen met mijn collega Minister Steven Martina geïnformeerd en gedebatteerd heb over de Rijkswet, het orgaan voor hervorming en ontwikkeling en ook het hervormings- en investeringspakket.

Maar voordat dit kon gebeuren, hebben wij als Regering een lange weg moeten afleggen en moesten we vasthoudend onderhandelen met Nederland over het aanbod en de positie die zij presenteerden. Als jullie het je nog herinneren, heb ik in eerste instantie al gezegd dat we uitsluitend samen aan tafel, elkaar begrijpend, voortgang kunnen boeken voor het welzijn van ons volk.

De focus van Curaçao ligt nu op EEN NIEUWE ETAPPE. Het is nu en altijd aan ons om onze bestemming in eigen hand te hebben! Dit is onze kans om werkelijk onze autonomie te dragen zoals dat hoort door eigen keuze en handelend op eigen kracht.
Maar wat betekent “EEN NIEUWE ETAPPE”?
We moeten samen hervormingen doorvoeren om echte verandering teweeg te brengen. Maar deze verandering zal er nooit komen als JIJ, IK en IEDER VAN ONS niet zijn verantwoordelijkheid op zich neemt om de hervormingen en investeringen te realiseren die zo hard nodig zijn. Om hierin te slagen zijn we concreet uit de onderhandelingen gekomen met:

1. Investering in onze mensen. Het gaat hier onder andere om het creëren van een betere connectie tussen onderwijs en onze werkgelegenheidssector, zodat de kans voor mensen om hun school af te ronden en werk te krijgen des te groter wordt, maar ook investering in materialen en andere middelen voor het onderwijs. Een goed voorbeeld is het bedrag van 60 miljoen dat we als donatie zullen ontvangen om direct in ons onderwijs te stoppen.
2. Onderhandelen met Nederland om naast hervormen, principieel te investeren in de sociale en economische gebieden. Dit betekent dat we niet langer spreken over een Caribische hervormingsentiteit, maar nu kunnen spreken over een orgaan dat zowel hervormingen als de sociale en economische ontwikkeling van Curaçao uitvoert.
3. Het orgaan voor hervorming en ontwikkeling zal ook uit tenminste één persoon bestaan met affiniteit met onze realiteit die in overleg met onze regering zal handelen.
4. Onze autonomie wordt niet ondermijnd. We hebben gezorgd dat de consensus Rijkswet niet in de weg staat van onze democratie. De Curaçaose Regering maar vooral de rol van het Parlement wordt gerespecteerd.
5. Het gaat om een Rijkswet met een totale looptijd van 6 jaar. Zodra deze 6 jaar verstreken zijn wordt de wet automatisch beëindigd. Dit houdt in dat het niet nodig is om consensus te bereiken om na te gaan of deze wel of niet beëindigd moet worden. Het is wel gelukt om na 3 jaar een evaluatie toe te voegen om te kijken hoe het gaat.
6. Om in aanmerking te komen voor de benodigde fondsen moeten we een uitvoeringsagenda opstellen en de uitvoering blijft uiteindelijk in onze eigen hand in samenwerking met het orgaan voor hervorming en ontwikkeling. Dit wordt steeds voorgelegd aan het Parlement voordat er wordt uitgevoerd.
7. De uitdaging van liquide middelen blijft aandacht krijgen zodra een politiek akkoord ondertekend wordt en voldaan wordt aan de overeengekomen eisen.

Voordat we een definitief akkoord bereiken over de Rijkswet, wordt de totaliteit voorgelegd aan de Raad van Staten voor haar zienswijze. Ook zullen we hier vragen en punten ter verduidelijking indienen om te garanderen dat het belang van Curaçao gewaarborgd is. We kunnen echter al beginnen om financiële steun te ontvangen, natuurlijk mits we voldoen aan de voorwaarden verbonden aan de tweede en de derde tranche. Als gevolg van de crisis hebben we een manier gevonden om de hervormingen en investeringen die nodig zijn te bewerkstelligen. Als we iets kunnen leren uit deze mondiale crisis, is het dat we ons moeten VERENIGEN in onze belofte om hier succesvol uit te kunnen komen.

Medelandgenoten, het uur is gekomen om de handen uit de mouwen te steken. Laten we ons echt verenigen om SAMEN, met de kracht van de Almachtige, een nieuw welvarend Curaçao te realiseren.

Laten we EEN NIEUW ETAPPE ingaan!