Uitspraak premier over de laatste onwikkelingen tussen Curaçao en Nederland - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Uitspraak premier over de laatste onwikkelingen tussen Curaçao en Nederland

Geplaatst op 18 09 2020

Geachte Bevolking van Curaçao,

Volgens afspraak en de verplichting die ik aan u heb, wil ik u vandaag een update geven van onze gesprekken met Nederland in het kader van de financiële steun die zij ons hebben aangeboden en de voorwaarden die hieraan zijn verbonden. 

Wat ik kan zeggen is dat de gesprekken intensief zijn doorgegaan. Deze soort onderhandelingen zijn niet gemakkelijk omdat we rekening moeten houden met vele technische aspecten. Ik kan u echter wel zeggen dat ze productief zijn. We krijgen meer en meer duidelijkheid van zaken en boeken goede vooruitgang om tot elkaar te komen. 

Ik kan o.a. zeggen dat we duidelijkheid hebben gekregen over het wetsdeel aangaande de functie van het Parlement en hoe we daar met het nodige respect mee om moeten gaan. Op deze manier kunnen we de autonome positie van ons land behouden, wat zeer belangrijk voor ons is. 

Tijdens de gesprekken hebben we ook naar voren gebracht wat Staatssecretaris Knops zelf heeft gezegd over een investeringsplan naast de hervormingen. We proberen dit te bereiken via het zogenaamde Landenpakket, inclusief andere documenten die eraan verbonden zijn en waarover we tegelijkertijd onderhandelen. Zo kunnen we van start gaan met de sociaaleconomische groei die we dringend nodig hebben. 

Daarnaast hebben we duidelijkheid gevraagd over verschillende andere punten in het document, zoals de duur van 6 jaar voor de wetsvoorziening. Tevens hebben we voorgesteld ervoor te zorgen dat Curaçao meer inspraak heeft in de Caribische Hervormingsentiteit. 

Nogmaals, de enige manier om voortgang te boeken is door met elkaar aan tafel te zitten, de echte noodzaak te begrijpen en om tot duurzame oplossingen voor ons land te komen. Ik benadruk dat we vastbesloten moeten zijn over ons doel: de regering moet op een verantwoorde wijze haar verplichting nakomen de bevolking te ondersteunen, met inbegrip van onze bedrijven, werknemers en degenen die het meest kwetsbaar zijn terwijl de regering ruimte maakt voor de economie  om op te leven, te moderniseren en banen op lange termijn te creëren.

Het is waar dat we financiële steun nodig hebben … en dringend! Het voorstel van Nederland hebben we nu op tafel liggen, … met de bekende voorwaarden.

Belangrijk is om continu te blijven onthouden dat we zowel rechten als plichten hebben en dus beiden in acht moeten nemen. 

We hebben uiteraard verschillende financieringen op de lokale en internationale markt als mogelijke optie overwogen. Feit is echter dat we in dat geval rekening moeten houden met een hoge rente aangezien het risico verbonden aan ons land hoog is. Uiteindelijk moeten we de mogelijkheid hebben om het bedrag plus rente terug te kunnen betalen. Als we de lening niet kunnen terugbetalen zullen de gevolgen, vooral wanneer het gaat om particuliere instanties zoals banken, ernstig voor ons land zijn. Denkt u maar aan de hypotheek van uw huis.

Zelfs als we op de lokale markt kunnen lenen zal de rente veel hoger zijn dan hetgeen Nederland ons aanbiedt. Nederland maakt het voor ons mogelijk om op hun risiconiveau te lenen tegen 0% rente. Een beter aanbod is er praktisch niet. Als verantwoordelijke regering moeten we op een slimme manier financiële oplossingen op lange termijn bedenken, niet alleen op korte termijn.

De gesprekken met Nederland vergen een goed doordachte en professionele aanpak, waardoor we niet altijd meteen de vorderingen met u kunnen delen. Ik vraag om uw begrip hiervoor en om te blijven vertrouwen dat ik u te zijner tijd steeds op de hoogte zal houden. 

Tijdens verschillende bijeenkomsten heeft de Regering zeker pogingen gedaan belangengroepen te informeren en zoveel mogelijk aan hen uit te leggen. Helaas begrijpt niet iedereen het belang van eenheid en vertrouwen in het proces, waardoor een goede onderhandeling met Nederland verstoord kan worden. 

Ik blijf u wekelijks informeren over het resultaat van de gesprekken.