Uitspraak premiër over laatste ontwikkelingen tussen Curaçao en Nederland - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Uitspraak premiër over laatste ontwikkelingen tussen Curaçao en Nederland

Geplaatst op 16 11 2020

Volk van Curaçao,

Dank u wel dat ik weer kan voldoen aan mijn plicht om u te informeren over de ontwikkelingen rond onze sociaal, financieel en economisch herstel. Vorige week tekenden wij het akkoord met Nederland voor

het landspakket. Ik had de eer, om samen met mijn collega Minister Martina, dit akkoord met Staatssecretaris Knops te ondertekenen. Dit was het hoogtepunt van een traject dat we samen, inclusief u allen, geduldig en vol vertrouwen,

doorlopen hebben en ook bereikt hebben. Mijn dank gaat uit naar het vele werk dat is verzet door ambtenaren en experts, vastberadenheid van de Raad van  Ministers en steun vanuit een motie van het Parlement, waardoor we deze belangrijke stap hebben gezet!

Het is goed om iedereen te informeren, dat op dezelfde dag dat dit akkoord getekend werd, Curaçao al de beschikking had over de derde tranche, met een lening van 105 miljoen gulden op onze rekening bij de

Centrale Bank. Dit betekent onder meer dat we eind november kunnen voldoen aan onze verplichtingen, zoals het uitbetalen van salarissen, betalen van schulden, het betalen van ondernemingssteun, en het compenseren van voedsel voor de behoeftigen in onze gemeenschap. 

 

Tegelijkertijd verplicht Nederland zich ook om hiernaast nog een donatie te geven van 150 miljoen gulden. Deze bestaat uit een donatie van 60 miljoen voor investeringen in de gebouwen en infrastructuur

van het onderwijs, hulp bij stimulering van ondernemingsontwikkeling en hervorming van zowel het investeringsklimaat als de kapitaalmarkt (met instrumenten ter waarborging), waarvoor 40 miljoen als startkapitaal is gereserveerd. 

Daarbovenop, heeft Nederland een bedrag van 50 miljoen gereserveerd voor het transformeren en verstevigen van de rechtsstaat, onder meer voor de Kustwacht, de Douane en de vorming van onze jongeren door bijvoorbeeld een ‘vormingsplicht’.

Ik weet zeker, dat naast de informatie over het financiële deel, het volk van Curaçao ook meer wil weten over het verschil tussen het hervormingsorgaan CHE wat eerst door Nederland werd voorgesteld en

het orgaan voor hervorming en ontwikkeling, COHO, dat uiteindelijk door beide landen is geaccordeerd. Daarom zal de overheid de komende dagen uitgebreid uitleg geven over de aanpassingen. Het is goed om te weten dat veel van de punten verduidelijkt worden in de Memorie van Toelichting die de wet vergezeld. Daarnaast hebben we een lijst met vragen toegevoegd waar de Raad van State antwoord op moet geven.

Intussen kan ik u informeren dat in dezelfde week de werkzaamheden zijn begonnen, samen met verschillende ministeries en de delegatie vanuit Nederland, die tot afgelopen vrijdag op Curaçao verbleef. In de komende weken zal dit leiden tot de plannen van aanpak en een uitvoeringsplan. Vanaf het begin heb ik aangegeven, dat die plannen samen, door ons en onze experts, in samenwerking met Nederland, moeten worden gemaakt. Hoe eerder we die af hebben, hoe sneller we kunnen beginnen met de realisatie van de hervormingen en de nodige financiële en technische bijstand ontvangen, voor structurele veranderingen ten goede van onze ontwikkeling. Er zijn definitieve data gedefinieerd voor het bereiken en meten van concrete stappen.

Tegelijkertijd moeten we ook zorgen dat we voldoen aan de condities om in aanmerking te komen voor de volgende ondersteuningstranche in 2021. We moeten dus blijven voldoen aan de gemaakte afspraken en de voortgang realiseren zoals afgesproken en zoals u dat ook wenst.

Ik en mijn kabinet blijven ons daarvoor inzetten en blijven hard werken voor het belang van ons volk. Daarom heb ik tijdens mijn bezoek aan Nederland van de gelegenheid gebruik gemaakt om bij het onderhoud met Koning Willem Alexander en tijdens een gesprek met Minister President Rutte (betreffende de Covid-19 situatie) en Minister van Financiën, Woke Hoekstra, alles te bespreken wat op de agenda stond tijdens mijn verblijf.

Ik blijf benadrukken dat de weg die we bewandelen, de juiste is. We moeten alles doen wat mogelijk is om de Nieuwe Etappe in te gaan, die ons land de gelegenheid geeft voor welvaart en aan diegenen met minder privileges in onze samenleving een beter perspectief biedt. We moeten met opgeheven hoofd en vol goede moed onze verantwoordelijkheid dragen en vastberaden de nodige stappen zetten. We hebben getoond dat we op een volwassen wijze met onze uitdagingen kunnen omgaan en ik reken op uw steun om hiermee door te kunnen gaan.  Laat ons voortgaan, ruimte biedend aan het creëren van de verschillende plannen van aanpak en het uitvoeringsplan. Ik blijf u eens in de twee weken informeren.

Een fijn weekend toegewenst met God’s zegen.