Venezuela centraal onderwerp Koninkrijksoverleg Buitenlandse Betrekkingen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Venezuela centraal onderwerp Koninkrijksoverleg Buitenlandse Betrekkingen

Geplaatst op 06 04 2018

WILLEMSTAD — Op donderdag 5 april vond het Koninkrijksoverleg Buitenlandse Betrekkingen (KOBB) plaats op Curaçao, een jaarlijks terugkerend overleg waarin het buitenlands beleid van het Koninkrijk der Nederlanden tussen Aruba, Curaçao, Sint-Maarten en Nederland besproken wordt. Aan het KOBB participeren de minister-presidenten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de minister van Buitenlandse Zaken waardoor alle vier landen de afstemmingsgelegenheid krijgen om hun belangen te behartigen.

Het meest besproken onderwerp was de actuele situatie in Venezuela wat het Koninkrijk voor politieke en economische uitdagingen stelt. Als buurland volgt het Koninkrijk de erbarmelijke situatie in Venezuela nauwlettend. Tijdens het KOBB werd de verdere gezamenlijke lijn bepaald voor wat betreft de grenskwestie. Via onder andere de ambassade in Caracas is er nauw contact met de Venezolaanse autoriteiten om zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen over de opening van de grens die sinds 5 januari gesloten is. Het onderwerp van migratie kwam natuurlijk ook naar voren. De mogelijke toestroom van Venezolanen die beogen hun land (tijdelijk) te verlaten baart vooral Curaçao en Aruba veel zorgen. De landen willen hun verantwoordelijkheid dragen, maar kunnen gezien de schaal van het probleem het niet alleen. Zowel Curaçao en Aruba hebben al eerder dit jaar een verzoek ingediend om bijstand te vragen en hopen zo snel mogelijk samen met de andere Koninkrijkspartners tot werkbare oplossingen te komen.

Tijdens het KOBB werd ook de rol van het Koninkrijk en de betrokkenheid van de Caribische landen tijdens de zitting in de Veiligheidsraad besproken en de aanstaande activiteiten. Voor Aruba, Sint Maarten en Curaçao is het belangrijk dat de uitdagingen van Small Island Developing States (SIDS) ook aandacht krijgen in het kader van de veiligheidsagenda. De mogelijkheid om een regionale bijeenkomst over SIDS te organiseren werd concreet besproken.

Voor de Caribische landen is het cruciaal om de participatie in regionale organisaties te vergoten maar ook om meer samenwerkingsverbanden te sluiten met specifieke landen in het kader van economische samenwerking, veiligheid maar ook sociale ontwikkeling. Curaçao heeft aangegeven bereid te zijn pro-actief mee te willen denken en te werken aan de meerwaarde van het Koninkrijk in de regio en de rol die Curaçao daarbij kan spelen. Ook is er afgesproken dat het Ministerie van Buitenlandse Zaken nauw contact zal houden met Aruba, Curaçao en Sint-Maarten om de landen te betrekken in de post-Cotonou onderhandelingen tussen de ACP landen en de Europese Unie en de afspraken voor wat betreft ontwikkelingssamenwerking.