Verdrag SOFA heeft geen enkel verband met laatste ontwikkelingen Venezuela. - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Verdrag SOFA heeft geen enkel verband met laatste ontwikkelingen Venezuela.

Geplaatst op 20 02 2019

Verdrag SOFA met de VS betreffende toelating tot en status van Amerikaanse militairen op Curaçao heeft geen enkel verband met de laatste ontwikkelingen rondom situatie Venezuela

Willemstad – De medewerking van Curaçao om de overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika ook voor ons land te laten gelden, heeft niet te maken met recente ontwikkelingen rondom Venezuela, of het aanbod van Curaçao om te fungeren als humanitaire hub voor hulporganisaties uit de VS en andere landen. Deze overeenkomst, oftewel het SOFA-verdrag, is het resultaat van een reeds langlopend proces daterend uit 2013.

Eerder genoemde overeenkomst regelt de status van Amerikaans defensiepersoneel en van contractanten van de Verenigde Staten, die tijdelijk aanwezig zijn in Curaçao in het kader van scheepsbezoeken, trainingsdoeleinden, oefeningen en andere gezamenlijk overeengekomen activiteiten. Voor NAVO-landen is het Verdrag inzake de rechtspositie van hun krijgsmachten op 19 juni 1951 tot stand gekomen. Dit verdrag geldt niet voor Curaçao en brengt dus met zich mee dat elke keer wanneer er militaire oefeningen met derde landen plaatsvinden op Curaçao, er zogenaamde statusverdragen (SOFA) afgesloten dienen te worden voor het regelen van de rechtpositie en juridische status van het personeel.

De Regering van Curaçao heeft reeds in maart 2018 besloten dat de overeenkomst ook voor Curaçao zou moeten gelden, zodat schepen uit de VS bijvoorbeeld na trainingen in de regio naar Curaçao kunnen komen en de bemanning de vrije tijd hier doorbrengt. De aansluiting vindt plaats zes jaar nadat Nederland, Aruba en St. Maarten dit al hebben gedaan en Curaçao eerder al tot 2012 met tijdelijke eenjarige SOFA afspraken meedeed. Het proces verloopt onder meer via een parlementaire goedkeuringsprocedure. Momenteel zitten we in de fase waarbij de overeenkomst wordt voorgelegd aan de Staten-Generaal in Nederland en de Staten van Curaçao.

In het verleden zijn er vaker door het Koninkrijk SOFA-verdragen gesloten met andere landen. De meest recente SOFA van het Koninkrijk gaat om een SOFA ten behoeve van Sint Maarten, en de Franse regering in het kader van de nasleep van orkaan Irma.

Het feit dat dit proces tegelijkertijd loopt met de ontwikkelingen omtrent de precaire situatie van Venezuela, is puur toeval, het staat los van elkaar. De Regering van Curaçao benadrukt nogmaals dat Curaçao geen onderdeel zal zijn van de inzet van humanitaire hulp voor politieke doeleinden. Curaçao biedt zich aan als opslag- en doorvoerpunt van hulpgoederen van Amerikaanse en internationale  hulporganisaties, om strikt humanitaire redenen voor het verlichten van de situatie voor de Venezolaanse bevolking en vanwege de nauwe historische en economische banden met het buurland. De goederen vinden hun weg naar Venezuela, zodra dat in Venezuela lokaal mogelijk wordt gemaakt.

De Regering van Curaçao neemt de nodige stappen om deze strikt vastgestelde voorwaarden voor hulp aan Venezuela in stand te houden. Tegelijkertijd vraagt de overheid steun en begrip voor het standpunt van Curaçao om als humanitaire hub te fungeren. Een welvarend Venezuela brengt vanwege de verwevenheid van onze economie en gemeenschap alleen maar voordelen met zich mee voor Curaçao, met name op het gebied van commercie, toerisme, familieverbanden en economische kansen. Het bieden van hulp aan Venezuela met als enig doel verlichting te brengen in de noodlijdende situatie van het Venezolaanse volk, zal hieraan bijdragen. Zodra de situatie in Venezuela verbetert, zal er ook minder sprake zijn van illegale migratie vanuit Venezuela. Curaçao beschikt over goed bruikbare capaciteit voor opslag, doorvoer en distributie van hulpgoederen op het eiland.