Verslag van de Inspecteur Volksgezondheid omtrent het St. Elisabeth Hospital - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Gezondheid, Milieu & Natuur
 

Verslag van de Inspecteur Volksgezondheid omtrent het St. Elisabeth Hospital

Geplaatst op 08 08 2019

Willemstad – Uit recentelijke bezoeken van de Inspectie aan het St. Elisabeth Hospitaal en tevens uit het persbericht van het Bestuur van 6 augustus 2019 van de Medische Staf van het St. Elisabeth Hospitaal, bleek dat het tekort aan middelen en materialen en ook sommige geneesmiddelen verder is verergerd.  De Inspecteur Volksgezondheid heeft  naar aanleiding hiervan besloten om verscherpt toezicht op het ziekenhuis op dit punt verder aan te scherpen tot een aanwijzing.  

 

Hoewel de constructie in het verleden (2018) reeds is afgesproken dat met extra financiële middelen via SVB de leveranciers rechtstreeks betaald zouden worden via een lijst met noodzakelijke middelen van het ziekenhuis, is dit in de praktijk niet afdoende tot stand gekomen. Deze keer dient deze constructie onverkort gegarandeerd te worden. Daarom heeft de Inspectie in deze conform artikel 14 van de Landsverordening Inspectie een aanwijzing aan het SEHOS  gegeven waarbij het ziekenhuis per direct en periodiek een geactualiseerde lijst met noodzakelijke (genees)middelen, materialen en de daarbij horende crediteuren en overige relevante informatie ter beschikking van de SVB dient te stellen, zodat op basis van prioriteringen in deze lijst, deze crediteuren tot nader orde rechtstreeks door de SVB zullen worden betaald. De prioriteringen binnen deze lijst komen tot stand door overleg tussen het Sint Elisabeth Hospitaal en de SVB, op geleide van de noodzakelijke (genees)middelen en materialen, zo vaak als nodig is.  

 

In het kader van het verscherpt toezicht op het Sint Elisabeth Hospitaal zal  Inspectie steeds aanwezig zijn bij het periodieke prioriteringsoverleg en het gehele proces nauwlettend monitoren.  

 

Deze rechtstreekse betalingen via de SVB staan los van de discussie over de budget en schulden over en weer. De claim van SEHOS op de overheid is niet vanzelfsprekend en ook niet eenduidig gebleken, aangezien er ook zijdens de overheid grote vorderingen op het SEHOS uitstaan. Het daartoe door de Inspectie ingezette onderzoek, dat ook naar de zorgprocessen kijkt, loopt nog.  De betaling van leveranciers teneinde de continuïteit en veiligheid van de patiëntenzorg te garanderen kan echter niet wachten op de volledige opheldering van dat vraagstuk.