Versoepeling in fases maakt een veilige en verantwoorde opstart van het onderwijs mogelijk - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Versoepeling in fases maakt een veilige en verantwoorde opstart van het onderwijs mogelijk

Geplaatst op 28 04 2020

WILLEMSTAD – Het Ministerie van Onderwijs heeft, in nauwe samenwerking met het Crisisteam en het Ministerie van Gezondheid, met alle belanghebbenden in het onderwijs overlegd over hoe het schooljaar 2019-2020 voortgezet kan worden en welke protocollen dan in acht genomen moeten worden. Op basis van verschillende voorstellen en medisch onderzoek en advies, is een gefaseerde versoepeling voorgesteld, zodat het onderwijs op een verantwoorde en veilige wijze weer opgestart kan worden. 

De eerste versoepeling is bij de voorschoolse opvang (speelschooltjes). Daarna wordt prioriteit gegeven aan de examenklassen, die zullen starten in de week van 18 mei. In de komende 2 tot 3 weken worden ook voorbereidingen getroffen om het Funderend Onderwijs op te starten. Daarna volgen ook de andere groepen. 

Voorschoolse opvang

De versoepeling van maatregelen betekent dat steeds meer mensen een ontheffing krijgen om te gaan werken. Dat betekent ook dat steeds meer mensen een plek zoeken om hun kinderen op te vangen. Uit overleg met medische specialisten blijkt, dat de kans op besmetting onder 0 tot 4 jarigen zeer beperkt is. 

Centra voor voorschoolse opvang, die verzoeken krijgen van ouders voor opvang van kinderen, kunnen een aanvraag indienen bij de Sector Cultuur en Sport van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS). Ouders die geen ontheffing hebben kunnen ook gebruik maken van deze centra, maar alleen op de dagen volgens hun plaat van de dag. 

De centra voor voorschoolse opvang kunnen alleen open indien ze voldoen aan de voorgeschreven protocollen op het gebied van veiligheid en hygiëne. De Sector Cultuur en Sport heeft samen met verschillende instanties een inspectie ingericht die grondig gaat toezien op de regels met betrekking tot hygiëne. Het team zal duidelijk herkenbaar zijn. 

Examenklassen en andere onderwijsvormen

De examenklassen van HAVO 5, VWO 6, VSBO 4 en alle eindexamengroepen van SBO kunnen op 18 mei starten met de examens. Daarna zal bekendgemaakt worden wanneer de andere klassen van het voortgezet- en hoger onderwijs van start kunnen gaan.

Funderend Onderwijs

Er zijn veel vereisten om scholen in het Funderend Onderwijs weer op te kunnen starten. Voor deze vorm van onderwijs is nog 2 tot 3 weken nodig om aanpassingen te doen in het onderwijsprogramma en het curriculum. De scholen moeten grondig worden schoongemaakt en de juiste hygiënische maatregelen moeten worden getroffen. Daarnaast moet ook voldoende sociale ondersteuning worden geregeld zodat leerlingen weer kunnen starten met het volgen van onderwijs. 

Het Ministerie van Onderwijs is al samen met het Ministerie van Gezondheid gestart met voorbereidingen voor een grondige schoonmaak en het plaatsen van zeepdispensers. Daarnaast wordt samen met de scholen geïnventariseerd hoe het staat met de wasbakken om handen te wassen en de toiletten. 

Voor alle vormen van onderwijs stelt het Ministerie van Gezondheid, samen met de beleidsorganisatie van het Ministerie van Onderwijs, protocollen en checklists op voor de heropening van scholen. Op die wijze kunnen schoolhoofden en schoolbesturen nagaan of de scholen voldoen aan alle vereisten en dus klaar zijn voor heropening.

Onderwijsminister Rhuggenaath, bedankt iedereen die de afgelopen weken betrokken is geweest bij het veilig stellen en het bieden van onderwijs aan onze kinderen. Het coronavirus stelt ons land voor grote uitdagingen. Daarom doet de minister een beroep op iedereen om voorbereid te zijn op een schoolsysteem dat anders is dan we gewend zijn.