VIER DAMES KRIJGEN CERTIFICAAT VAN SOAW - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn
 

VIER DAMES KRIJGEN CERTIFICAAT VAN SOAW

Geplaatst op 01 12 2017

Willemstad – Het Commision on the Status of Women die gehouden werd in maart 2017 in New York, heeft veel nadruk gelegd op het belang van projecten die vooral 30+ vrouwen, een leeftijdscategorie waarin structurele zorgtaken en persoonlijke gezinssituaties een grote afstand naar de arbeidsmarkt kunnen veroorzaken, wederom aan het werk te helpen. Sector Arbeid van het Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn heeft hierin een rol gespeelt, door middel van een proefproject voor werkloze 30+ vrouwen. Projectpartner hierin is Stichting Jeugdzorg/ Casa Manita.

Achtergrond
Stichting Meisjestehuis Curaçao of Casa Manita, is een van de zorgorganisaties die is voortgekomen uit de Stichting Jeugdzorg, opgericht in 1965. Tot de Stichting Jeugdzorg behoren ook de Casa Cuna ‘Mercedes Winkel’ en de Casa Cuna ‘Villa Maria’. De initiatiefneemster was mevrouw Aura Winkel – Winkel die samen met een aantal vriendinnen het meisjesinternaat startte aan de Penstraat 55, in het gebouw dat nu bekend staat als ‘Hubentut 70’. In het jaar 1969 verhuisde het tehuis naar het huidig adres in de wijk Amerikanenkamp, aan de Grenadiersweg 2. Casa Manita is vernoemd naar mevrouw Winkel die liefkozend ‘Manita’ werd genoemd oftewel kleine zus.

Doelgroep
Casa Manita is een meisjesinternaat hoofdzakelijk voor meisjes tussen de vier [4] en de veertien [14] jaar met capaciteit voor vijftig [50] cliënten. Om veelal praktische redenen, bijvoorbeeld het bij elkaar houden van broers en zussen, verblijven er thans ook een aantal jongens in het internaat. Een verblijf in het internaat is in principe tijdelijk van aard. Alle betrokken ketenpartners werken actief aan het verbeteren van de thuissituatie en het inperken van de risico’s, vanuit de verwachting dat de kinderen op termijn onder stabiele en veilige omstandigheden huiswaarts kunnen keren.

Uithuisplaatsingen
Tegenwoordig worden de kinderen niet meer door ouders geplaatst maar doorverwezen naar het internaat op indicatie van een ketenpartners in de zorg: GVI, Voogdijraad en Skuchami. De redenen voor het plaatsen van een kind of een aantal kinderen uit een gezin zijn van uiteenlopende aard. Het kan gaan om:

  • Redenen van sociaaleconomische aard, bijvoorbeeld: aan de ouders ontbreekt het aan geldelijke middelen om het gezin te onderhouden
  • Verwaarlozing
  • Seksueel misbruik (ook bij jongens, maar dat komt in mindere mate voor)
  • Lichamelijke en geestelijke mishandeling (door ooms, broers, vader, stiefvader, buurman of vriend van de moeder)
  • Dakloosheid (het gezin is in afwachting van een huis)

Omschrijving Leerwerktraject
Net als bij de meeste instellingen in de zorg, kampt ook Stichting Jeugdzorg met een structureel personeelstekort. Er is daarom ruimte om serieuze kandidaten met affiniteit voor het verzorgen van kinderen een leerwerktraject aan te bieden. De uit te voeren taken zullen dan niet pedagogisch zijn maar veelal te maken hebben met de facilitaire zorg rondom de kinderen. Het kan gaan om hulp in de keuken, hulp bij de schoonmaak, het kammen van kinderen of helpen aankleden, toezicht houden bij het maken van huiswerk of lezen, toezichthouden bij het spelen en alle voorkomende ondersteunende werkzaamheden bij een kindertehuis of kinderopvang. De deelnemers zullen onder direct toezicht staan van de directeur van Casa Manita, mevrouw Haidelin Lovert.

Doelstellingen Leerwerktraject
a. Leerervaring in combinatie met begeleiding naar werk voor vrouwen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt in de leeftijdscategorie 30+ {relatief gezien is betreft dit de grootste groep onderstand trekkers)
b. Vergroting van het zelfbeeld en het persoonlijk imago van de deelnemers aan het leerwerktraject
c. Bewustwording bij de doelgroep over de zorgproblematiek en de positieve rol die zij kunnen spelen bij het veraangenamen van het leven van jonge en minder kansrijke kinderen