Voorzitterschap Curaçao tijdens OCTA conferentie en 17e LGO-EU Forum in Tahiti. - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Voorzitterschap Curaçao tijdens OCTA conferentie en 17e LGO-EU Forum in Tahiti.

Geplaatst op 25 02 2019

Willemstad – Van 25 februari t/m 1 maart vinden in Tahiti, Frans-Polynesië, de jaarlijkse Ministeriële Conferentie van de Overseas Countries and Territories Association (OCTA), de Tripartiete overleggen (Trilaterals) en het 17e LGO-EU Forum plaats. De komende editie van dit jaarlijkse hoogtepunt – in relatie tussen de Europese Unie (EU) en hun 25 Landen en Gebieden Overzee (LGO) – is met name van belang voor ons, aangezien Curaçao het voorzitterschap van de OCTA voor de periode 2019 – 2020 op zich zal nemen.

In dit kader is Minister Zita Jesus-Leito, in haar rol als Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en daardoor medeverantwoordelijk voor de infrastructurele projecten die door de Europese Ontwikkelingsfondsen (EOF’s) worden gefinancierd, naar Tahiti afgereisd. Zij neemt waar in de plaats van Minister-President Eugene Rhuggenaath, die door de actuele ontwikkelingen op Curaçao niet meer aan de conferentie en forum deel kan nemen.

Curaçao hecht, gezien haar speciale relatie met EU-lidstaat Nederland, veel waarde aan de OCTA organisatie vanwege het platform die het aanbiedt voor gesprekken over onderwerpen van gemeenschappelijk belang voor alle LGO. Daarnaast biedt OCTA in het bijzonder een platform aan om een effectieve werkrelatie met de EU te ontwikkelen. Ook ondersteunt OCTA de collectieve belangen van haar leden op de samenwerkingsgebieden, zoals vermeld in het LGO-besluit. Hierbij valt te denken aan het bevorderen van het concurrentievermogen, versterking van de weerbaarheid, verminderen van de economische kwetsbaarheid en het bevorderen van een integrale samenwerking tussen LGO in dezelfde regio.

Als gevolg van het nieuwe LGO-besluit dat in 2014 in werking is getreden, worden thans de infrastructurele projecten op grond van de 10e en de 11e EOF’s voor Curaçao uitgevoerd. De voortgang op vermelde fondsen zal gespreksonderwerp zijn tijdens de ‘Trilaterals’. Daarnaast heeft de EU 40 miljoen euro aan de Caribische LGO verstrekt ten behoeve van de regionale samenwerking op het gebied van ‘sustainable energy’, ‘marine biodiversity’ en ‘resilience’. Tijdens de ‘Trilaterals’ en de OCTA Conferentie zal respectievelijk de voortgang van deze samenwerking worden geëvalueerd en het standpunt van de Regering van Curaçao, voor wat betreft het nieuwe LGO-besluit en Post-2020 situatie, worden besproken. Aan het einde van het 17e LGO-EU Forum zal de overdracht van het nieuwe OCTA voorzitterschap aan Curaçao plaatsvinden.

Met de aanname van het voorzitterschap zal Curaçao de nodige inspanningen blijven doen om de OCTA een rol te laten blijven spelen bij de relaties van de Landen en Gebieden Overzee met de Europese Unie.