Waardevolle Factfinding missie TNO voor verdere samenwerking met Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Algemene Zaken en Minister President
 

Waardevolle Factfinding missie TNO voor verdere samenwerking met Curaçao

Geplaatst op 17 05 2019

WILLEMSTAD/DEN HAAG – Curaçao kijkt terug op een succesvol werkbezoek van een zakendelegatie van de Nederlandse organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO), ECN part of TNO, TNO Caribbean en Port of Rotterdam aan het eiland. TNO vertegenwoordigt ook een aantal andere bedrijven die meedoen aan de missie.

De factfinding missie van drie dagen geeft zowel de Nederlandse – als de lokale bedrijven en ook de Curaçaose regering en overheidsinstanties, voldoende aanknopingspunten voor verdere samenwerking.

Ook het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao (KGMC) neemt deel aan de missie en wordt daarbij vertegenwoordigd door Sascha Mercer, senior beleidsadviseur Economische Ontwikkeling van het KGMC.

Belang
Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, mevrouw Zita Jesus-Leito gaf, op donderdag 16 mei jl. in het Renaissance Hotel, de aftrap voor het werkbezoek. Tijdens deze eerste samenkomst met de delegatie benadrukte ze het belang van het bezoek van Nederlandse organisaties en ondernemers. De Curaçaose regering juicht dit soort initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van de economische groei, ten zeerste toe.

Living lab
In de middaguren verwelkomde Minister-president Eugene Rhuggenaath de zakenlieden in Fort Amsterdam. Hij kreeg een uitgebreide presentatie van TNO over het ‘living lab’-systeem. Daarbij worden innovaties in de praktijk uitgetest door het uitvoeren van gezamenlijke praktijkonderzoeken in het ‘living lab’.  Het living lab wordt gevormd door een grote community bestaande uit het bedrijfsleven, overheden en onderzoeksinstituten.

Minister-president Eugene Rhuggenaath vond het living lab-systeem ontzettend interessant en ziet daarin vele kansen voor Curaçao. “We hebben hier veel mogelijkheden en talent en zouden veel kunnen ontwikkelen in het living lab. Het living lab kan in het kader van bijvoorbeeld duurzame energie praktisch laten zien hoe het een en ander plaats kan vinden. Dit biedt Curaçao perspectief en geeft de initiatieven ook een betere kans van slagen.”

Nauwe samenwerking
Later op de dag vond ook overleg plaats tussen de zakendelegatie en de ministeries van Algemene Zaken, Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning, en het ministerie van Economische Ontwikkeling. De Factfinding missie gaf de ministeries een uitgebreide presentatie over haar doelstellingen en over de mogelijkheden voor nauwere samenwerking om een zo goed mogelijke invulling te geven aan de vorig jaar ondertekende MoU tussen Curaçao en onderzoeksinstituut TNO. Curaçao zoekt oplossingen voor vraagstukken die gaan over de transitie naar duurzame energie, ruimtelijke inrichting en verkeersveiligheid.

Haven
De bedrijvigheid in de Curaçaose haven stond ook enorm in de belangstelling bij TNO en het Havenbedrijf van Rotterdam. De zakendelegatie bezocht Damen Shiprepair, Curaçao Port Authority en Refineria di Kòrsou. Ook Aqualectra kreeg een bezoek van de zakendelegatie. Op de tweede dag van de missie stond mobiliteit, afval en de chemiesector centraal. De groep bezocht Curaçao Airport Hato en het Autobusbedrijf Curaçao. Tevens kreeg de zakendelegatie een rondleiding bij de waterzuiveringsinstallatie Klein Hofje en uitleg van Selikor over toekomstige innovaties waarnaar gestreefd wordt.

Tijdens deze missie wordt er gekeken naar welke kansen er zijn en hoe die vertaald kunnen worden naar concrete (pilot) projecten. Naast bezoeken aan diverse andere ministeries, bezocht de groep ook Curaçao Hospitality & Tourism Association (Chata) en Curaçao Tourist Board (CTB). Op vrijdagmiddag bracht de delegatie ook een kort bezoek aan de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad (VNW). Ze werden ontvangen door Erwin Arkebout, Vertegenwoordiger van Nederland in Aruba, Curaçao en St. Maarten, Hildegard Nefs, plaatsvervangend Vertegenwoordiger en andere teamleden van VNW.  

De deelnemers van de factfinding missie – onder begeleiding van TNO en het KGMC – kijken tevreden terug op de succesvolle missiedagen, waarbij de besprekingen voldoende aanknopingspunten bieden voor nauwere samenwerking in de toekomst.