Wijziging in de aanvraagprocedure in verband met vrijstelling voor leerplichtige kinderen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport
 

Wijziging in de aanvraagprocedure in verband met vrijstelling voor leerplichtige kinderen

Geplaatst op 13 12 2021

WILLEMSTAD – Het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) heeft een wijziging in de procedure voor aanvraag van vrijstelling in verband met het kunnen reizen met leerplichtige kinderen. Ouders kunnen nu een verzoek voor vrijstelling indienen bij de school van hun kind. Er is geen additionele brief meer nodig van het Ministerie van OWCS.

Het schoolhoofd accordeert de aanvraag door een verlof-/reisverklaring officieel af te stempelen en te ondertekenen. Ouders hoeven niet meer naar de uitvoeringsorganisatie/sector van Onderwijs en Wetenschap (OW/UOW) van het Ministerie van OWCS voor het aanvragen van de uitzondering.

Het verzoek van ouders aan school dient minimaal de volgende informatie te bevatten:

  • Naam leerling;
  • Geboortedatum van de leerling;
  • Reden voor de uitzonderingsaanvraag;
  • Naam en Identiteitsnummer van ouders;
  • Naam en adres van de huidige school.

De wijziging in de procedure is vanaf 1 december 2021 van toepassing met een transitiefase tot 31 januari 2022. Voor additionele informatie kan men contact opnemen met de Unit Leerplicht: mw. Natalie Davelaar-Kirindongo via natalie.davelaar-kirindongo@gobiernu.cw of mw. Gifna Maria via gifna.maria@gobiernu.cw