Wijziging van de Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichting verrekenprijzen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Financiën
 

Wijziging van de Landsverordening houdende aanvullende documentatieverplichting verrekenprijzen

Geplaatst op 11 06 2018

De laatste jaren is het fiscale terrein enorm veranderd. Met behulp van de G20-leiders handelde de internationale gemeenschap samen om transparantie en informatiewijziging op het fiscale terrein te verhogen en om de fouten in het internationale fiscale systeem, die de zogenaamde ‘Base Erosion Profit Shifting’ kunnen eroderen, uit het systeem te verwijderen.

De normen van de internationale overeenkomsten met betrekking tot transparantie en de wijziging van informatie op het fiscale terrein maken een einde aan de periode van bankgeheimen.

Meer dan 150 landen en jurisdicties, die in de ‘Global Forum on Transparency’ en ‘the Exchange of Information for Tax Purposes’ deelnemen, garanderen vanaf hun oprichting in 2009 tot heden de consistente en effectieve implementatie van de normen van internationale transparantie.

De financiële crisis en de agressieve fiscale planning van multinationals plaatsten de BEPS hoog op de politieke agenda.

In september 2013 hebben de G20-leiders het ambitieuze en uitgebreide BEPS-plan van actie goedgekeurd. Op basis van het actieplan, ontwikkelden de OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) en de G20-landen een pakket van maatregelen binnen twee jaar. Dit pakket waar de landen zich aan moeten houden bestaat uit 15 acties.

Het doel van de acties is fiscale transparantie. Ieder land kan belasting heffen op het deel dat op dat land betrekking heeft. In de jaren negentig koos Curaçao om een transparante jurisdictie te zijn. In 2016 volgde Curaçao deze koers en verplichte het zich tot het minimum: 4 van de 15 actiepunten. Dit zijn actiepunten van de BEPS 5,6 in combinatie met 15,13 en 14.

De landenrapportage is actienummer 13 van de BEPS. Het doel van de rapporten is de uitwisseling van informatie door multinationals met een totale omzet van 1.5 miljard gulden per jaar. Ze moeten hun informatie aan Curaçao rapporteren en Curaçao zal de informatie uitwisselen met alle landen waarin de multinationals zijn gevestigd.

Een landsbesluit is verbonden aan de ontwerplandsverordening; deze verordening bevat de informatie die aan Inspectie moet worden verstuurd voor de internationale uitwisseling. De Raad van Advies heeft het besluit behandeld.
Introductie van deze wet is heel spoedeisend. Als we als land actienummer 13 van de BEPS niet in onze wet opnemen zal Curaçao de internationale verplichtingen niet navolgen.

In het kader van transparantie en de controle hiervan, regelt de wet ook de verplichting van de Stichting Particulierfonds (SPF) om winstbelasting aan te geven. Op basis van art. 2, lid 1 onder h van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 wordt een SPF vrijgesteld van winstbelasting zolang de winst niet uit een bedrijf voortvloeit.

De OECD beoordeelt Curaçao conform de BEPS 5. Hij concludeerde dat Curaçao 3 preferente regimes heeft: de vrijgestelde vennootschap, de exportregeling en de e-zoneregeling. Curaçao moet deze regimes wijzigen conform de regels van de OECD. In dit opzicht heeft de Regering een ontwerplandsverordening opgesteld om de 3 regimes te veranderen. In de ontwerplandsverordening introduceert de Regering andere voorstellen om de economie van Curaçao te stimuleren.

In het kader van de Nexus benadering van BEPS 5, waarin men geen intellectuele eigendommen (IP) zonder substantie mag hebben, heeft de OECD Curaçao ook beoordeeld. De OECD concludeerde dat de intellectuele eigendom in de wet met betrekking tot de vrijgestelde vennootschap en de exportregeling geen substantie heeft en dat Curaçao deze voor 1 juli 2018 moet aanpassen. Aangezien het traject van een ontwerplandsverordening lang is, om te voorkomen dat 1 juli 2018 en de wet op intellectuele eigendom (IP) in vrijgestelde vennootschap’ zonder actie worden uitgevoerd en om een onaangepaste exportregeling te voorkomen, heeft de Regering besloten om in deze wet het deel intellectuele eigendom zonder substantie van de vrijgestelde vennootschap en de exportregeling te verwijderen. In de andere ontwerplandsverordening, zoals eerder genoemd, zal de Regering andere voorstellen voor de vrijgestelde vennootschap en de exportregeling formuleren.

De SPF is vrijgesteld van winstbelasting. Het deel van deze ontwerplandsverordening wordt in 2019 uitgevoerd. Als gevolg hiervan vindt de eerste belastingaangifte plaats in 2020.