Nieuws Archive - Pagina 103 van 175 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

oktober 9, 2019

Kampaña Bo ke pa mi komprondé òf sintié – Koregí mi NO kibra mi

Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao, afdeling Veiligheidshuis organiseert vanaf september t/m december 2019 een bewustwordingscampagne die gefinancierd wordt door Ministerie Justitie en Veiligheid Nederland. Veiligheidshuis Curaçao […]
oktober 9, 2019

Resultaat onderzoek Inspectie over uitspraken voorzitter Raad van Bestuur CMC

Resultaat onderzoek Inspectie over uitspraken voorzitter Raad van Bestuur CMC   Zoals bekend heeft de Inspectie Volksgezondheid recentelijk een feitenonderzoek ingesteld naar aanleiding van publiekelijk gedane […]
oktober 3, 2019

Invoering visumplicht voor Venezolanen

WILLEMSTAD – De situatie in Venezuela is de afgelopen periode verder verslechterd. In de bredere regio is (ir)reguliere migratie verder toegenomen. In dit kader hebben omringende […]
oktober 1, 2019

Half miljoen voor betere faciliteiten Richardushuis

Willemstad – Ouderenzorg en -ondersteuning zijn kerntaken van de overheid en vormen een integraal onderdeel van de kernactiviteiten van het Ministerie van SOAW. Het streven van […]
september 30, 2019

VVRP herinnert de bevolking eraan dat met ingang van oktober 2019 er alleen via het ‘swipe’-systeem kan worden betaald

VVRP herinnert de bevolking eraan dat met ingang van oktober 2019 er alleen via het ‘swipe’-systeem kan worden betaald Willemstad -VVRP en OW delen u mee […]
september 30, 2019

Bekendmaking In- en Uitstroom Overheidspersoneel over de maanden juni en juli 2019

Om invulling te geven aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur en ter bevordering van de openheid van het bestuur van Curaçao, maakt de regering van […]