Nieuws Archive - Pagina 106 van 120 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Nieuws

augustus 22, 2018

De Verplaatsing van Juan Pablo Duarte Buena Vista (VSBO en AGO) naar Kolegio Alejandro Paula (KAP) is uitgesteld

Willemstad– Ministerie OWCS deelt de bevolking mee dat het alternatief om de jongeren van Juan Pablo Duarte les te geven in Kolegio Alejandro Paula (K.A. P.) […]
augustus 20, 2018

De Caribische eilanden zijn bereid elkaar te helpen in crises en calamiteiten

Willemstad- De Minister-Presidenten van Aruba, Sint Maarten en Curaçao hebben vandaag de bereidheid uitgesproken om tot samenwerkingsstructuren te komen waarbij zij aan elkaar hulp kunnen bieden […]
augustus 20, 2018

Kindermishandeling op sociale media

Willemstad – We hebben onlangs kennis genomen van een video die op sociale media circuleerde, waarin een moeder werd getoond die haar kinderen mishandelt. Dit is niet […]
augustus 9, 2018

Inschrijving VSBO/tkl-HAVO-VWO Landsexamens

AANMELDING LANDSEXAMEN Het Expertisecentrum voor Toetsen & Examens (ETE) van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur & Sport maakt hierbij bekend dat degenen die in het […]
augustus 8, 2018

Introductie-traject van volgtoetsen in het Funderend Onderwijs

Overhandiging Eind-volgtoetsen Rekenen & Wiskunde aan FO scholen op 5 en 6 juni 2018   In de maand januari van dit jaar heeft de Minister van […]
juli 30, 2018

Beleefdheidsbezoek van Apostolisch Nuntius aan vice minister- president Camelia-Römer

Op donderdag 26 juli 2018 ontving vice minister-president, mw. Suzanne Camelia-Römer, de Apostolisch Nuntius Furtunatus Nwachukwu. Tijdens het gesprek kwamen onderwerpen als onderwijs, gezondheid en de […]