Nieuws Archive - Pagina 55 van 171 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

juni 14, 2021

TOESPRAAK GOUVERNEUR BIJ HET AANTREDEN VAN HET KABINET PISAS

MAANDAG 14 JUNI 2021 Excellenties, Vanaf nu bent u allen minister van alle Curaçaoënaars! U wacht een zware taak. Want u begint aan de grote opgave […]
juni 14, 2021

Werkbezoek Nederlandse Staatssecretaris

WILLEMSTAD – Op zaterdag 12 juni heeft de Nederlandse Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dhr. Paul Blokhuis een werkbezoek gebracht aan de Gouverneur van Curaçao, mevrouw […]
juni 10, 2021

Beëdiging kabinet-Pisas maandag 14 juni 2021

WILLEMSTAD – De Gouverneur van Curaçao, mevrouw L.A. George-Wout, heeft hedenmiddag het eindverslag van de formatie besproken met de politieke leiders van MFK en PNP, de heer […]
juni 9, 2021

Eindverslag formatie nieuw kabinet

WILLEMSTAD – De Gouverneur van Curaçao , mevrouw L.A. George-Wout, heeft hedenmiddag het eindverslag van de formatie met de formateur, de heer C.A. Peterson, besproken. De […]
juni 4, 2021

Ontwerp gewijzigde ‘screeningswet’ ligt bij Raad van Advies

WILLEMSTAD – Op 26 mei 2021 heeft de raad van ministers besloten tot aanbieding van de ontwerp-Landsverordening waarborging integriteit ministers aan de Raad van Advies. Het […]
juni 2, 2021

ENQUÊTE | Deel uw mening met ons

[ENQUÊTE]: Curaçao gaat stap voor stap weer open. Eén van de kansen is het organiseren van COVID-19 veilige en verantwoorde evenementen. Laat ons weten hoe u […]